Barometr Providenta: Piknik rodzinny najatrakcyjniejszą formą wypoczynku w długi majowy weekend

Finanse i gospodarka

Prawie 2/3 badanych w badaniu Barometr Providenta będzie miało wolną majówkę. Osoby, które planują wyjazd, tegoroczny długi weekend sfinansują głównie z bieżących dochodów. Blisko co czwarty respondent oszczędza z myślą o majówce. Najchętniej wskazywaną formą wypoczynku podczas majowego weekendu są pikniki rodzinne. W organizację majówkowego wypoczynku według Polaków najczęściej angażują się władze lokalne oraz organizacje społeczne.

Prawie 2/3 badanych w badaniu Barometr Providenta będzie miało wolną majówkę. Osoby, które planują wyjazd, tegoroczny długi weekend sfinansują głównie z bieżących dochodów. Blisko co czwarty respondent oszczędza z myślą o majówce. Najchętniej wskazywaną formą wypoczynku podczas majowego weekendu są pikniki rodzinne. W organizację majówkowego wypoczynku według Polaków najczęściej angażują się władze lokalne oraz organizacje społeczne.

W Polsce długi weekend majowy to niemal nowa świecka tradycja. Prawie 2/3 osób przebadanych w ramach Barometru Providenta między 1 a 4 maja będzie miało wolne. Mimo wydłużonego czasu wypoczynku, przeważająca większość respondentów (80%) planuje spędzić go w domu. Tylko 12% badanych planuje wyjazd, w tym zwłaszcza osoby młodsze, w przedziale wiekowym 30-44 lata (21%).

W tegorocznej analizie widoczny jest spadek zainteresowania ankietowanych wyjazdami w weekend majowy. W zeszłym roku prawie połowa badanych deklarowała chęć wyjazdu. Tegoroczne wyniki wskazują, że jest to już tylko 12% respondentów - komentuje Przemysław Kasza z działu badań i analiz Provident Polska. Jest to w głównej mierze podyktowane znacznym skróceniem liczby wolnych dni, które w mniejszym stopniu sprzyjają takim wyjazdom.

Majówka bez finansowych szaleństw

Osoby, które zdecydują się spędzić tegoroczny długi weekend poza miejscem zamieszkania (41% badanych), wydadzą w trakcie wyjazdu ponad 301 zł. Maksymalny budżet, jaki ankietowani Polacy są w stanie przeznaczyć na sfinansowanie majowego wypoczynku, to 1000 zł (3% wskazań). Przy tym aż 88% respondentów, którzy pozostaną w domu, nie planuje żadnych wydatków.

Przeważająca większość respondentów (84%) deklaruje, że przy finansowaniu tegorocznych planów majówkowych posiłkować się będą bieżącymi dochodami. Z kolei blisko jedna czwarta (22%) wskazuje, że oszczędza specjalnie z myślą o  przedłużonym wiosennym weekendzie. Na różne formy pożyczek na ten cel zdecyduje się niemalże 10% klientów Provident Polska. W przypadku deficytu gotówki, Polacy sięgną po pożyczkę u rodziny (5%) lub w firmie pożyczkowej (4%). Mniej chętnie zadłużą się w banku (3%).

Lokalne pikniki i festyny górą

Co druga osoba biorąca udział w badaniu Barometru Providenta potwierdziła, że w ubiegłym roku w okresie majówki w jej najbliższej okolicy organizowane były większe pikniki, festyny bądź wydarzenia sportowe dla mieszkańców. Wydarzenia takie najczęściej wskazywały osoby zamieszkujące miasta do 50 tys. mieszkańców. Jako organizatorów atrakcji na świeżym powietrzu respondenci zdecydowanie najczęściej wymieniali: władze lokalne (83% wskazań), a następnie organizacje społeczne (40%), szkoły czy przedszkola (31%) oraz samych mieszkańców (31%), Według nich, w organizację majówkowego wypoczynku Polaków często angażowały się również organizacje przykościelne lub instytucje kościelne (30%) oraz marki i firmy (30%).

Respondenci zapytani o aktywności podczas majówki, na które władze lokalne powinny przeznaczać pieniądze z budżetu, najczęściej wskazywali piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci (40% wskazań). Na taką formę atrakcji podczas długiego weekendu wskazał co drugi respondent w wieku 30-44 lat. Popularnymi inicjatywami są również festyny z atrakcjami dla dorosłych oraz zawody i zabawy sportowe, w których ktoś z rodziny mógłby aktywnie uczestniczyć (biegi czy wycieczki rowerowe). Na takie formy aktywności zdecydowałby się 1 na 4 badanych.

Ankietowani w naszym badaniu Polacy lubią spędzać majowy weekend na świeżym powietrzu. Dostrzegają też rolę władz lokalnych, placówek edukacyjnych i organizacji społecznych związanych z organizacją takiego wypoczynku. Chętnie wybieramy atrakcyjne formy spędzania majówki. Widoczna jest silna potrzeba spędzania czasu wolnego w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Nie dziwi więc fakt, że 40% ankietowanych wybiera udział w piknikach rodzinnych. Cenimy również zawody i zabawy sportowe, w których moglibyśmy wspólnie i aktywnie uczestniczyć - mówi Przemysław Kasza.

Co ciekawe, 19% przebadanych Polaków uważa, że pieniądze, jakimi dysponuje władza lokalna, powinny zostać przeznaczone na inny cel (np. zdrowie, edukacja) niż aktywności podczas długiego weekendu.

Źródło: Provident Polska

Udostępnij artykuł: