Bartczak Marcin

B

Marcin Bartczak - radca prawny w Banku Handlowym w Warszawie S.A., uczestnik międzybankowej grupy ZBP ds. standaryzacji instrumentów pochodnych, arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP.

Marcin Bartczak - radca prawny w Banku Handlowym w Warszawie S.A., uczestnik międzybankowej grupy ZBP ds. standaryzacji instrumentów pochodnych, arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP.

 

Udostępnij artykuł: