Bartkiewicz Jacek

B

Jacek Bartkiewicz - prezes zarządu BGŻ S.A., podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, wiceprezes zarządu Banku Śląskiego S.A., prezes rady GPW w Warszawie, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, członek Komisji Etyki Bankowej przy ZBP i zarządu ZBP, wiceprzewodniczący Rady ZBP, członek Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, członek zarządu NBP.

Jacek Bartkiewicz - prezes zarządu BGŻ S.A., podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, wiceprezes zarządu Banku Śląskiego S.A., prezes rady GPW w Warszawie, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, członek Komisji Etyki Bankowej przy ZBP i zarządu ZBP, wiceprzewodniczący Rady ZBP, członek Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, członek zarządu NBP.

Udostępnij artykuł: