Bartłomiej Nocoń w Zarządzie Europejskiej Rady ds. Płatności

Kadry

Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich został wybrany do Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności z siedzibą w Brukseli. Europejska Rada ds. Płatności ( European Payments Council – EPC ) jest ciałem decyzyjnym i koordynacyjnym europejskiego sektora bankowego w zakresie płatności. Głosowanie odbyło się w trakcie Walnego Zgromadzenia EPC w grudniu ubiegłego roku.

Bartłomiej Nocoń
Źródło: aleBank.pl

Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich został wybrany do Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności z siedzibą w Brukseli. Europejska Rada ds. Płatności ( European Payments Council – EPC ) jest ciałem decyzyjnym i koordynacyjnym europejskiego sektora bankowego w zakresie płatności. Głosowanie odbyło się w trakcie Walnego Zgromadzenia EPC w grudniu ubiegłego roku.

Bartłomiej Nocoń ma ponad 20- letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami w obszarze Rynku Finansowego/Bankowości Elektronicznej/Mobilnej/Customer Contact and Service Center. 

Odpowiadał za szereg kluczowych wdrożeń dotyczących bankowości cyfrowej w największych instytucjach finansowych w Polsce.

W latach 2007-2018 w Banku Pekao S.A. sprawował nadzór nad realizacją strategii wielokanałowej obsługi klientów detalicznych i MŚP oraz sprzedaż, zarządzanie i rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej.

Wcześniej w Banku BPH był szefem projektów z obszaru bankowości internetowej i wsparcia sprzedaży w kanałach elektronicznych.

W latach 2010-2018 był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o w Krakowie. 

Bartłomiej Nocoń pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich w Warszawie w latach 2016-2018. Od lutego 2019 r. członek Prezydium Forum Technologii Bankowych w Warszawie.

Celem EPC jest przyczynianie się do rozwoju płatności elektronicznych w Europie, w tym między innymi wspieranie i promowanie budowy Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA).

Single Euro Payments Area to obszar, w ramach którego możliwe są bezgotówkowe rozliczenia w euro, zarówno transgraniczne, jak i wewnątrz państw członkowskich, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: