Bartosz Drabikowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Banku Nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości PKO Bank Polski

Bartosz Drabikowski
Bartosz Drabikowski. Fot. PKO BP

Wiceprezes Zarządu Banku Nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości PKO Bank Polski

Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego ds. Finansowych (CFO) od czerwca 2021 r. Poprzednio pełnił już tę funkcję w latach 2008 – 2017.

Członek Rady Dyrektorów VISA Europe oraz Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów (2015 – 2016). W latach 2006 - 2008 był Członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Od sierpnia 2021 r. jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Przewodniczył Radom Nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA: Inteligo Financial Services SA eService SA, PKO BP Faktoring SA. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA, a ponadto w latach 2018 -2021 był doradcą prezesa zarządu PHN S.A.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych.

Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska).

Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Programme. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych).

Udostępnij artykuł: