Bartosz Kublik o Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Bankowość spółdzielcza / Komentarze ekspertów

Na pytanie portalu aleBank.pl o pierwsze wrażenia po inauguracyjnej sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej − odpowiada Przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Bartosz Kublik.

Bartosz-Kublik-nowe-zdjecie-2019
Bartosz Kublik, Prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. BS w Ostrowi Mazowieckiej

Na pytanie portalu aleBank.pl o pierwsze wrażenia po inauguracyjnej sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej − odpowiada Przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Bartosz Kublik.

#BartoszKublik: Dynamika zmian rynkowych, regulacyjnych sprawia, że codzienne szkolenia pracowników i managementu bankowości spółdzielczej nastawione są na wdrażanie bieżących zmian #StrategicznaSzkołaPolskiegoSektoraBS #BSwOstrowiMazowieckiej #ZBP

Na kompleksowe oceny jeszcze za wcześnie, przypomnę, że w styczniu 2020 r. spotykamy się po raz drugi, lecz  najkrócej rzecz ujmując − zarówno wykładowcy, jak dobór tematów były bardzo profesjonalne.  Z mojej perspektywy, za szczególnie istotne uważam nakierowanie uwagi na tematy, które w codziennej pracy umykają nam z pola widzenia.

Dynamika zmian rynkowych, a zwłaszcza regulacyjnych sprawia, że codzienne szkolenia pracowników i managementu bankowości spółdzielczej nastawione są na wdrażanie bieżących zmian z obszaru regulacji. Sprawy o decydującym znaczeniu dla przyszłości sektora, globalizacja, rewolucja cyfrowa, zmieniające się preferencje i oczekiwania klientów − wpisują się w odczytanie trendów, które zdecydują o obrazie bankowości spółdzielczej w perspektywie dekady.

Jak będziemy wówczas realizować nasza misję, co ukształtuje model biznesowy, wreszcie jakie kompetencje zdecydują o budowaniu relacji z klientem ery e-gospodarki − to pytania, które stawiamy sobie w ramach Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: