Bartosz Piechota

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Radny Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Członek Radny Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Bartosz Piechota jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Cardiff University Law School (Diploma in Legal Studies).

Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytet Warszawski. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego na rzecz największych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i restrukturyzacji oraz prawa korporacyjnego.

W ostatnich latach doradzał między innymi przy realizacji szeregu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Od 2010 r. jest wspólnikiem założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej zajmującej się rozwiązywaniem sporów i restrukturyzacją. Wcześniej pracował w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych m.in. Allen & Overy oraz Wardyński i Wspólnicy.

W okresie od 2014 do 2016 r. pełnił funkcję „Liaison Officer” International Bar Association w sekcji restrukturyzacyjnej i upadłościowej odpowiedzialnego za obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Jest członkiem International Bar Association a także autorem publikacji oraz prelegentem na międzynarodowych oraz krajowych konferencjach. Funkcję Członka Zarządu w Polskiej Grupie Lotniczej pełni od sierpnia 2019 r. W latach 2016 – 2019 był członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od października 2018 do lipca 2019 r. pełnił, w ramach delegacji, funkcję członka Zarządu PLL LOT S.A. Od wielu lat współpracuje w charakterze eksperta z Fundacją Republikańską.

Udostępnij artykuł: