Barzycka Elżbieta

B

Elżbieta Barzycka - współpracownik z ramienia Visa International z Radą Wydawców Kart Bankowych przy ZBP i bankami przy wprowadzaniu na nasz rynek kart płatniczych Visa.

Elżbieta Barzycka - współpracownik z ramienia Visa International z Radą Wydawców Kart Bankowych przy ZBP i bankami przy wprowadzaniu na nasz rynek kart płatniczych Visa.

 

Udostępnij artykuł: