Bazylea III – Miary płynności i bufory kapitałowe

NBS 2012/01

0001

Około 1/3 polskich banków nie spełnia norm płynności krótkoterminowej określonych w dyrektywie Bazylea III, aż połowa nie osiągnęła minimalnego wskaźnika płynności długoterminowej, tj. o horyzoncie co najmniej roku.

To jedna z konkluzji badania przeprowadzonego przez firmę doradczą PwC pod patronatem Związku Banków Polskich. Analiza oparta na danych uzyskanych z 33 banków, w tym 10 spółdzielczych na koniec I półrocza 2011 r. wskazuje, że generalnie sektor nie powinien mieć problemów z wypełnieniem nowych wymogów nadzorczych dotyczących minimalnych współczynników wypłacalności.

Kilka banków może jednak wymagać dokapitalizowania w przypadku wprowadzenia przez nadzór dodatkowego buforu ochrony kapitału na poziomie 2,5 pkt proc. Ankieta PLQIS objęła banki, których suma bilansowa wynosiła łącznie 57,87 proc. sumy bilansowej polskiego sektora bankowego (61,09 proc. aktywów sektora banków komercyjnych oraz 10,31 proc. sektora banków spółdzielczych). Celem badania było oszacowanie wpływu zmian wymogów regulacyjnych, określonych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: