Bazylea II: Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego w bankach

BANK 2011/07- 08

Wejście w życie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej oznacza dla banków konieczność nie tylko zmiany podejścia do problemu zarządzania ryzykiem, ale także upowszechnienia jej założeń w skali całej organizacji. W szczególności, z koniecznością podjęcia nowych zadań oraz przyjęciem filozofii Bazylei II muszą zmierzyć się jednostki audytu wewnętrznego.

Agnieszka Krakowiak, Krzysztof Jarosz
Dział Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Ernst & Young

Ze względu na szczególną rolę w organizacji, audyt wewnętrzny powinien być ostatecznym gwarantem poprawności i kompleksowości implementacji rozwiązań bazylejskich, zwłaszcza w przypadku banków stosujących bądź zamierzających stosować zaawansowane metody pomiaru kapitału regulacyjnego. Cel ten powinien być osiągnięty przede wszystkim poprzez badanie warstwy procesowej, a bezpośrednio postawione pytanie brzmieć: “Czy istniejące w banku procesy oraz stopień integracji rozwiązań bazylejskich z wewnętrznym systemem zarządzania ryzykiem, ładem korporacyjnym oraz działalnością biznesową zapewniają rzetelny pomiar ryzyka?”. Zrealizowanie tak postawionego celu nie jest jednak możliwe bez dogłębnego zrozumienia filozofii Bazylei II przez samą jednostkę audytu wewnętrznego, a także bez możliwości aktywnego jej uczestnictwa w aspektach ilościowych (...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: