Beata Kozłowska-Chyła

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Fot. PZU S.A.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od dnia 25 maja 2016 roku. Od dnia 30 czerwca 2016 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady IX i X kadencji.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Dotychczas pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU S.A., członka Rady Nadzorczej TFI PZU S.A. i PTE PZU S.A. oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU S.A. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie S.A. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

Obecnie Pani Beata Kozłowska-Chyła pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Została w dniu 12 marca 2020 r. powołana w skład Zarządu PZU SA i powierzono jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

Pełni równocześnie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Członka Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pani Beata Kozłowska-Chyła jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz członkiem zespołu Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Zasiada również w Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz w Społecznej Radzie Sportu przy Minister Sportu.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.
Udostępnij artykuł: