Będą nowe obowiązki dla internetowych platform sprzedażowych?

Gospodarka / Prawo i regulacje

Z badań Komisji Europejskiej wynika, że około 60% internetowych zakupów konsumentów w Europie jest dokonywanych za pośrednictwem platform sprzedażowych, takich jak na przykład Amazon, Booking.com, czy Allegro. Platformy są obecnie dla szeregu przedsiębiorców absolutnie niezbędnym narzędziem, bez którego nie byliby oni w stanie realnie oferować swoich produktów konsumentom.

Fot. Pixabay.com

Z badań Komisji Europejskiej wynika, że około 60% internetowych zakupów konsumentów w Europie jest dokonywanych za pośrednictwem platform sprzedażowych, takich jak na przykład Amazon, Booking.com, czy Allegro. Platformy są obecnie dla szeregu przedsiębiorców absolutnie niezbędnym narzędziem, bez którego nie byliby oni w stanie realnie oferować swoich produktów konsumentom.

Komisja i Parlament Europejski prowadzą prace nad projektem Rozporządzenia w sprawie promowania uczciwości i przejrzystości w funkcjonowaniu internetowych platform sprzedażowych #zakupy #internet

- Powoduje to wzrastającą zależność sprzedawców zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw od platform internetowych - mówi radca prawny Krzysztof Zięba, Partner, Szef Praktyk FMCG Handlu Detalicznego i Motoryzacji oraz Prawa Handlu i Dystrybucji w Kochański&Partners (do niedawna Kochański Zięba i Partnerzy).Z tego powodu Komisja zdecydowała się na podjęcie działań w kierunku ściślejszego uregulowania zasad ich funkcjonowania nakładających szereg obowiązków na operatorów platform w celu zwiększenia stabilności oraz przejrzystości współpracy platform ze sprzedawcami oferującymi za ich pośrednictwem swoje towary.

Trwają prace nad projektem Rozporządzenia

Komisja i Parlament Europejski prowadzą prace nad projektem Rozporządzenia w sprawie promowania uczciwości i przejrzystości w funkcjonowaniu internetowych platform sprzedażowych (Regulation on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services).Zgodnie z projektem Rozporządzenia operatorzy platform sprzedażowych będą zobowiązani do udzielania w regulaminach czytelnej informacji dotyczącej kryteriów określających kolejność pojawiania się ofert w wynikach wyszukiwania na platformach oraz do wyjaśnienia dlaczego zostały przyjęte określone kryteria dla pozycjonowana towarów. Sprzedawca przed zaoferowaniem produktu na platformie będzie musiał zatem być poinformowany o tym, jakie reguły określają kolejność wyświetlania towarów w wynikach wyszukiwania i jak sprzedawca może wpłynąć na polepszenie pozycjonowania jego produktów w wynikach wyszukiwania.

- Rozporządzenie nie wykluczy możliwości pobierania przez operatorów platform płatności za lepsze pozycjonowanie produktów w wynikach wyszukiwania, jednak operator takiej platformy będzie zobowiązany w sposób czytelny wyjaśnić możliwość wnoszenia takich opłat, jak również ich wpływ na pozycjonowanie - wyjaśnia Krzysztof Zięba.Niekiedy operator platformy oferuje na niej własne produkty obok produktów innych sprzedających – zatem nie tylko świadczy na rzecz sprzedających usługę pośrednictwa, lecz również w pewnym zakresie z nimi konkuruje. W takiej sytuacji operator platformy będzie zobowiązany ujawnić i szczegółowo wyjaśnić w regulaminie działania platformy, czy i w jaki sposób swoje towary traktuje w sposób preferencyjny wobec towarów innych sprzedających.Rozporządzenie ma wprowadzić również wymaganie, aby regulaminy korzystania przez sprzedawców z platform sprzedażowych były napisane w jasnym i zrozumiałym języku i były łatwo dostępne, w tym również przed zawarciem przez sprzedawcę umowy z operatorem platformy, na której zamierza on oferować swoje produkty. Każda zmiana regulaminu powinna być jasno komunikowana sprzedawcom, a okres wprowadzenia zmian (pomiędzy poinformowaniem o nich a ich wejściem w życie) nie będzie mógł być krótszy niż 15 dni.

Zmiany w regulaminach platform

Zgodnie z projektem Rozporządzenia regulaminy platform sprzedażowych będą musiały zawierać czytelny i obiektywny opis przypadków, w których platforma może zawiesić lub zaprzestać oferowania dostępu do towarów sprzedawcy. W każdym przypadku zawieszenia lub zakończenia przez platformę świadczenia usług dla danego przedsiębiorcy, operator platformy zobowiązany będzie przekazać sprzedawcy jednoznaczne uzasadnienie dla podjęcia takiej decyzji. Nie będą zatem mogły funkcjonować w regulaminach platform postanowienia dające operatorowi platformy prawo zaprzestania oferowania produktów bez podania przyczyn.Często platformy wymagają od sprzedających zapewnienia, że nie będą oni oferować swoich produktów na korzystniejszych warunkach w innych kanałach dystrybucji. Są to w szczególności tzw. klauzule najwyższego uprzywilejowania. W sytuacji stosowania takich rozwiązań operatorzy platform będą zobowiązani wskazać na ich istnienie w regulaminie oraz zapewnić publiczny dostęp do informacji o takich ograniczeniach. Operatorzy platform będą ponadto musieli wskazać uzasadnienie dla ich wprowadzenia.Projekt będący przedmiotem prac koncentruje się głównie na wprowadzeniu obowiązków informacyjnych, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia przejrzystości działalności platform, zarówno wobec sprzedawców oferujących na nich swoje produkty, jak również wobec użytkowników będących kupującymi.

Źródło: MarketNews24

Udostępnij artykuł: