Będą zmiany w KNF? Rząd chce rozszerzyć skład Komisji i zmienić system finansowania

Prawo i regulacje

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Rada Ministrów ma przyjąć w tym kwartale projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, który zakłada m.in. rozszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz zmianę sposobu jej finansowania, wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ponadto planowane jest stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej.

Rada Ministrów ma przyjąć w tym kwartale projekt ustawy, który zakłada m.in. rozszerzenie składu #KNF oraz zmianę sposobu finansowania @uknf

„Głównym przyczyną opracowania projektowanej regulacji jest wzmocnienie nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym poprzez:

1. Zmianę sposobu finansowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) polegającą na zapewnieniu finansowania bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego.

2. Zapewnienie lepszej koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację związanych z jego funkcjonowaniem zagrożeń, co ma zostać osiągnięte poprzez poszerzenie składu KNF.

3. Stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma na celu zwiększenie świadomości finansowej Polaków, w tym wiedzy o oferowanych produktach inwestycyjnych, oraz zapewnienie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.

4. Określenie ram prawnych dla obrotu instrumentami dłużnymi w sposób zdematerializowany, co ma zapewnić lepszą ochronę inwestorów oraz skuteczniejszy nadzór nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu instrumenty dłużne” – czytamy w informacji.

Obecnie zarówno KNF, jak i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest neutralna dla deficytu budżetowego. Po przekształceniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną składki i opłaty wnoszone będą bezpośrednio do UKNF, gdzie KNF będzie organem zarządzającym, wyjaśniono w materiale.

Kto wejdzie do składu KNF?

„Projekt zakłada ponadto rozszerzenie składu KNF. Członkami Komisji zostaną przedstawiciel prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przedstawiciel ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (dwóch ostatnich bez prawa głosu). Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innym organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK” – czytamy dalej.

Projekt ustawy zakłada także utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej przy KDPW. Celem działalności Funduszu będzie realizacja dwóch zasadniczych zadań – (1) zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz (2) utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa, napisano także.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister finansów Piotr Nowak.

KNF propozycje zmian ocenia pozytywnie

Komisja Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia zaproponowane dziś zmiany legislacyjne w kwestii wzmocnienia nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, poinformował przewodniczący KNF Marek Chrzanowski.

„Pozytywnie oceniamy propozycję zmian dot. wzmocnienia nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym ogłoszoną dziś przez @PremierRP. Liczymy, że zmiana sposobu finansowania KNF/UKNF przyczyni się do zwiększenia naszych możliwości operacyjnych, w szczególności inspekcyjnych” – napisał Chrzanowski na swoim profilu na Twitterze.

„Co do szczegółów poszczególnych rozwiązań wypowiemy się oficjalnie po ogłoszeniu projektu ustawy, w procesie uzgodnień i opiniowania w ramach rządowego procesu legislacyjnego” – dodał szef Komisji.

 

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: