Będą zmiany w minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości

Po konsultacjach z Komisją Europejską, Ministerstwo Finansów wprowadzi zmiany do regulacji dotyczących minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych - podał resort finansów.

Domek origami z banknotu euro
Fot. Pixabay.com

Po konsultacjach z Komisją Europejską, Ministerstwo Finansów wprowadzi zmiany do regulacji dotyczących minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych - podał resort finansów.

Będą zmiany w minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych - podało @MF_GOV_PL ‏

"Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie regulacji dotyczącej minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych" - podał resort w komunikacie.I dodał: "Zaproponowane rozwiązania mają na celu uszczelnienie przepisów, co w konsekwencji doprowadzi do skuteczniejszej eliminacji agresywnej optymalizacji podatkowej, przy jednoczesnym zachowaniu zasad równej konkurencji i zgodnie z regułami udzielania pomocy publicznej."

Jakie zmiany planuje MF?Planowane modyfikacje polegają m.in. na opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym tylko tych budynków, które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. "Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu. To korzystne dla podatników rozwiązanie miałoby zastosowanie także do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r." - podało MF.MF chce też zmienić sposób stosowania progu 10 mln zł wartości budynku, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania poprzez odejście od stosowania tego progu w odniesieniu do każdego budynku. "Próg ten będzie przysługiwał podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek)" - podano w komunikacie.Ponadto wszystkie budynki mają zostać objęte minimalnym podatkiem dochodowym "z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy publicznej)".

Planowane jest także wprowadzenie możliwości wystąpienia podatnika do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT). "Podatek minimalny zostanie zwrócony po potwierdzeniu przez organ podatkowy, że warunki transakcji z podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, a tym samym prawidłowości dokonanego rozliczenia w podatku dochodowym. Zmiana ta również znajdzie zastosowanie do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r." - podał resort.MF zamierza także wprowadzić szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego. "Klauzula miałaby zastosowanie do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym. Takie transfery nie byłyby uznawane przez organy podatkowe dla celów opodatkowania podatkiem minimalnym" - napisano w komunikacie.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Udostępnij artykuł: