Będą zmiany w umowach o pracę na czas określony dla osób do 40 lat

Rynek pracy

Zwiększenie elastyczności i stabilności pracy dla rodziców, decydujących się na posiadanie dzieci, w tym m.in. ograniczenie umów o pracę na czas określony zawieranych z osobami do 40. roku życia do maksymalnie dwóch umów na łączny czas do 15 miesięcy zakłada Strategia Demograficzna 2040, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS).

Pieniądze leżące na umowie i pracę
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski

Zwiększenie elastyczności i stabilności pracy dla rodziców, decydujących się na posiadanie dzieci, w tym m.in. ograniczenie umów o pracę na czas określony zawieranych z osobami do 40. roku życia do maksymalnie dwóch umów na łączny czas do 15 miesięcy zakłada Strategia Demograficzna 2040, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS).

"Badania poprzedzające opracowanie Strategii dowiodły, że na podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka duży wpływ ma poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dlatego w ramach Strategii Demograficznej 2040 rząd proponuje wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zwiększających elastyczność i stabilność pracy" - czytamy w komunikacie.

Propozycje zawarte w Strategii

W związku z tym zaproponowano:

  • Rozwiązania zwiększające elastyczność pracy:

- Gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem.

- Gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, poszerzona o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych.

  • Rozwiązania zwiększające stabilność pracy:

- Ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy.

- Ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie z takiej ochrony korzysta matka). Propozycja zmian obejmuje:

- Rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy).

- Wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka. W przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę.

- Wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

Jak podkreśla resort, stabilność pracy i związanego z nią stabilnego dochodu rodziny są ważne dla podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka. A kiedy ono się urodzi i skończy się urlop rodzicielski, kluczowe staje się połączenie obowiązków zawodowych obojga rodziców z opieką nad dziećmi, stąd decyzja o włączeniu tego obszaru do priorytetowych kierunków działań, podano także.

W pracach nad Strategią wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk: resortów, samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych i ośrodków badawczych. Przygotowanie dokumentu poprzedziły konsultacje m. in. z przedstawicielami organizacji kobiecych, rodzinnych, pracodawców i środowisk naukowych oraz analiza badań mających określić warunki do poprawy kondycji demograficznej Polski.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: