Będzie program gwarancji kredytowych dla rolników

Bankowość spółdzielcza

Rolnik patrzący na kombajn
Fot. stock.adobe.com/Dusan Kostic

Bank Gospodarstwa Krajowego wdraża pilotażowy projekt gwarancji, które mają ułatwić rolnikom oraz przedsiębiorcom z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego dostęp do kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Wszystko wskazuje na to, że wśród banków udzielających tego typu kredyty z gwarancjami BGK będą także banki spółdzielcze.

#HalinaWiśniewska: Jest duże zainteresowanie tym projektem ze strony sektora bankowego, w tym banków spółdzielczych #FunduszGwarancjiRolnych #BPS #SGB @BGK_pl

Gwarancje, które zabezpieczą 1,1 mld zł kredytów

Wartość całego projektu to 50 mln euro, a środki ze specjalnego Funduszu Gwarancji Rolnych pozwolą na udzielenie gwarancji do wysokości ok. 839,7 mln zł, zabezpieczając spłatę kredytów o wartości ok. 1,1 mld złotych.

Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny dostępny dla rolników – producentów tzw. produkcji podstawowej.

Inicjatywa jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wartość projektu to 50 mln euro, z czego 31,8 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W poprzednie programy o zbliżonym charakterze, dofinansowane ze środków europejskich, m.in. w program „de minimis” dla MŚP „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, zaangażowanych było dużo banków spółdzielczych.

Np. BPS, GBW (obecnie SGB), BS Muszyna, Esbank, BS w Tczewie, PM Bank, Nest Bank, BS w Chodzieży, GBS Bank, BS Nowy Sącz, BS Myszków, BS w Sławnie, BS Kobierzyce, BS w Jastrzębiu-Zdroju, BS Leśnica, BS w Nasielsku) oraz komercyjnych niespółdzielczych –  PKO BP, ING BSK, Bank Millennium, Bank Pocztowy i BOŚ.

Program dla rolników

Program jest – w porównaniu do poprzednich –  jest w pełni adresowany do rolników i przetwórców rolnych, przy czym wszelkie formalności związane z pozyskaniem i wystawieniem gwarancji do kredytu obrotowego lub inwestycyjnego załatwią oni w swoim banku. Gwarancje będą do wykorzystania w bankach kredytujących w IV kwartale br. O dostępności nowego produktu w danym banku BGK będzie informował na bieżąco swojej stronie internetowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest w trakcie zawierania umów z bankami. Jest duże zainteresowanie tym projektem ze strony sektora bankowego, w tym banków spółdzielczych. Jeśli gwarancje BGK znajdą uznanie wśród rolników, czy przetwórców i będą z nich korzystać, nie wykluczamy wzrostu alokacji i zwiększenia skali działania Funduszu. Chcę przy tym podkreślić, że gwarancje FGR są bezpłatne  – powiedziała portalowi aleBank.pl Halina Wiśniewska, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń w BGK.

Także dla przedsiębiorców z branży żywnościowej

Z gwarancji będą mogli skorzystać producenci podstawowej produkcji rolnej jak również przedsiębiorcy przetwarzający i wprowadzający do obrotu zarówno produkty rolne, ale również te, które powstają w wyniku przetwarzania produktów rolnych.

Ułatwiają one dostęp do kredytu przedsiębiorcom nie dysponującym odpowiednim zabezpieczeniem kredytu, zdejmując z nich konieczność zastawiania majątku. Zwiększają też dostępność tym z krótką historią kredytową.

Bezpłatne gwarancje

Gwarancja BGK jest bezpłatna i może zabezpieczyć kredyt do wys. 80 proc. jego wartości. Maksymalna jej kwota nie może przekroczyć: 5 mln zł dla rolnika lub 10 mln zł dla przetwórcy, z zastrzeżeniem dostępnego dla przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis.

Może ona być udzielana na okres nie dłuższy niż  183 miesiące (albo 120 m-cy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) – dla kredytu inwestycyjnego, lub 51 m-cy – dla kredytu obrotowego i obejmować okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące.

Przy  kredytach obrotowych gwarancja z FGR nie może objąć kredytu wyższego niż 200 tys. euro (w przeliczeniu na PLN, wg kursu średniego NBP z dnia udzielenia gwarancji). Gwarancje mają charakter pomocy publicznej lub pomocy „de minimis”.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: