Belka Marek

B

Marek Belka - prof. dr hab., prezes NBP i przewodniczący RPP, przewodniczący Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) oraz grupy roboczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego, premier rządu RP, wiceprezes Rady Ministrów i minister fi nansów, doradca ekonomiczny prezydenta RP. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i ESRB, przewodniczący Komitetu Rozwoju Banku Światowego i MFW.

Marek Belka - prof. dr hab., prezes NBP i przewodniczący RPP, przewodniczący Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) oraz grupy roboczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego, premier rządu RP, wiceprezes Rady Ministrów i minister fi nansów, doradca ekonomiczny prezydenta RP. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i ESRB, przewodniczący Komitetu Rozwoju Banku Światowego i MFW.

Udostępnij artykuł: