Berlin odmawia pomocy Atenom

Komentarze ekspertów

W czwartek uwagę inwestorów z Europy zdominowały informacje o odrzuceniu przez Niemcy długo oczekiwanego wniosku o udzielenie pomocy finansowej złożonego przez Grecję.

W czwartek uwagę inwestorów z Europy zdominowały informacje o odrzuceniu przez Niemcy długo oczekiwanego wniosku o udzielenie pomocy finansowej złożonego przez Grecję.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, premier Aleksis Tsipras nie wystąpił o przedłużenie obowiązującego od 2010 roku memorandum - zakładającego kontynuację polityki oszczędności budżetowych - lecz umowy kredytowej rozumienej jako tzw. porozumenie pomostowe.

Zdaniem rzecznika niemieckiego Ministerstwa Finansów, Martina Jägera, propozycja złożona przez Ateny nie stanowi rozwiązania zasadniczego problemu oraz nie spełnia kryteriów uzgodnionych na poniedziałkowym spotkaniu. Sytuacje staje się o tyle skomplikowana, że termin wyznaczony przez Komisję Europejską na podjęcie decyzji w tej sprawie upływa w tym tygodniu, Dodatkowo, brak porozumienia pomiędzy znajdującą się na granicy bankructwa Grecją, a jej europejskimi wierzycielami, podsyca niepewność związaną z przyszłością całego regionu, dla którego perspektywa Grexitu wiązałaby się z daleko idącymi konsekwencjami.

Na godzinę 15:00 zaplanowano spotkanie Eurogrupy, podczas którego Grecja otrzyma ostatnią szansę na podpisanie porozumienia. W ciągu dnia zostaną natomiast opublikowane dane obrazujące kondycję sektorów przemysłowych oraz usługowych największych eurpejskich gospodarek.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: