BESI Grupo Novo Banco: NEUTRALNIE dla BZ WBK (FV 365,8 PLN)

Bankowość

W raporcie z 4 maja BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla BZ WBK z ceną docelową akcji 365,8 PLN (wcześniej 370 PLN). Nieznaczna obniżka ma uwzględnić ryzyko związane z portfelem kredytów hipotecznych w CHF (4,2 PLN na akcję) oraz zmiany w prognozach BESI skorygowanego zysku netto na okres 2015E/2016E o +3 proc./-10 proc.

Analitycy obawiają się, że dynamika wyników finansowych w 2016 może być rozczarowująca z powodu presji na marżę odsetkową, wysokich zysków na portfelu obligacji spodziewanych w 2015, już teraz niskich kosztów ryzyka i ograniczonej możliwości realizacji kolejnych transakcji jednorazowo wspierających wynik w 2016. BESI jest 10 proc. poniżej oczekiwań rynku co do zysku netto BZ WBK w 2016 roku.

W 1Q15 detaliczne lokaty terminowe zanotowały silny spadek w ujęciu kwartalnym o 4,3 mld PLN (-13,9 proc. w ujęciu kwartalnym), do 26,6 mld PLN, ponieważ BZ WBK zmienił ceny depozytów przed oczekiwaną obniżką stóp procentowych (która miała miejsce w marcu 2015). Tak zdecydowane posunięcie spowodowało wypływ z bilansu najdroższych depozytów, co wspomogło wynik finansowy za 1Q15, ale również spowodowało pogorszenie bilansu banku w ujęciu kwartalnym i wzrost wskaźnika wartości kredytów do depozytów (L/D) do 95 proc. Biorąc pod uwagę mało entuzjastyczne uwagi zarządu dotyczące perspektywy marży odsetkowej (NIM ma spadać w najbliższych kwartałach) i apetytu na wzrost kredytów, analitycy oczekują, że BZ WBK wróci na rynek terminowy, choć z mniej agresywną polityką cenową niż w sierpniu 2014.

Kamil Stolarski
Analityk
BESI Grupo Novo Banco

Udostępnij artykuł: