BESI o spółkach sektora telekomunikacyjnego: Cyfrowy Polsat, Orange Polska, Netia

Finanse i gospodarka

Aukcja LTE to z pewnością najgorętszy obecnie temat w polskiej branży telekomunikacyjnej, zwłaszcza że przy cenie 0,16 euro na mieszkańca już weszła w wysokie poziomy. BESI przygotowało autorski model NPV w odniesieniu do częstotliwości 800MHz z którego wynika, że ceny na aukcji LTE wkrótce dojdą do poziomu, od którego częstotliwość ta zaczyna się robić nieopłacalna. Analitycy banku ponownie podnoszą prognozy budżetowe LTE do 5,8 mld PLN (z 4,6 mld PLN) przy cenie 1,06 mld PLN za każdy blok 5 MHz 800 MHz (z 850 mln PLN).

Poniżej rekomendacje dla trzech spółek sektora telekomunikacyjnego, wydane 15 lipca.

Cyfrowy Polsat

W raporcie z 15 lipca BESI podtrzymuje ocenę „KUPUJ” dla Cyfrowego Polsatu, tnąc cenę docelową do 28 PLN (z 29,1 PLN) w ślad za obniżkami prognoz EBITDA na poziomie 5 proc./7 proc./7 proc. w latach 2015/2016/2017 ze względu na rosnące koszty transmisji danych. Cyfrowy Polsat pozostaje faworytem BESI w polskim sektorze telekomunikacyjnym dzięki bardziej atrakcyjnemu miksu przychodów niż tradycyjne telekomy który składa się  z telewizji płatnej, która jest cały czas defensywna a nawet lekko rosnąca, reklamy telewizyjnej która ma charakter cykliczny oraz rozwojowego sektora internetu mobilnego, największemu potencjałowi redukcji kosztów wynikającemu z synergii operacyjnej i refinansowania zadłużenia oraz – co najważniejsze –niewystępowaniu ryzyka przepłacenia za LTE.

Cyfrowy Polsat już zapewnił sobie częstotliwości pokrywające bazę klientów ok. 2x większą niż dzisiaj. Ponadto Cyfrowy Polsat jest obecnie wyceniany na poziomie EV/EBITDA 6,9x za rok 2015, co jest medianą dla tradycyjnych telekomów działających na terenie UE. Jednakże biorąc pod uwagę powyższe punkty, analitycy BESI uważają, że Cyfrowy Polsat prezentuje bardziej atrakcyjny profil EBITDA oraz wolnych przepływów gotówkowych. Dlatego widoczna premia wydaje się uzasadniona.

Orange Polska

BESI w raporcie z 15 lipca podtrzymuje rekomendację „SPRZEDAJ” dla Orange Polska, obniżając cenę docelową do 7,1 PLN (z 8,3 mln PLN ex-div). Analitycy banku podnieśli budżet LTE do 5,8 mld PLN (z 4,6 mld PLN), podnosząc jednocześnie budżet LTE Orange Polska do 2,2 mld PLN (z 1,8 mld PLN). W połączeniu ze słabym profilem EBITDA (spodziewany spadek -13 proc. r/r w roku 2015), zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi na projekt FTTX na poziomie 2 mld PLN, może to zdaniem BESI zmusić firmę Orange Polska do obniżenia dywidendy, aby nie dopuścić do wyraźnego przekroczenia długoterminowego docelowego stosunku zadłużenia netto/EBITDA wyznaczonego na 1,5x. Spodziewając się bardzo negatywnej reakcji rynku Zarząd Orange Polska prawdopodobnie będzie się starał obniżyć DPS w jak najmniejszym stopniu. W efekcie analitycy BESI prognozują zachowawczo obniżkę wypłaty dywidendy na akcję do 0,3 PLN na lata 2015/2016, co doprowadzi wskaźnik dług netto/EBITDA do poziomu 1,6x/1,6x w latach 2015/2016. Ponadto Orange Polska jest obecnie notowane na poziomie EV/EBITDA 4,6x za rok 2015, podczas gdy analogiczne telekomy w Unii Europejskiej na poziomie 7x. Jednakże biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia, tak szeroka obniżka jest zdaniem BESI uzasadniona.

Netia

W raporcie z 15 lipca BESI podnosi rekomendację Netii do „KUPUJ” (z Neutralnie), a cenę docelową do 6,3 PLN (z 5,6 PLN) głównie z uwagi na przejęcie TK Telekom, które według analizy NPV BESI może dodać 0,4 PLN/akcję dzięki uwzględnieniu potencjalnych synergii, które analitycy szacują na ok. 29 mln PLN rocznie. Analitycy BESI oczekują stosunkowo dobrych wyników spółki za 2. kw. 2015 roku –  w tym 112 mln PLN EBITDA, dzięki stabilizacji wskaźników operacyjnych w tym przyłączy klientów i kontroli kosztów. Zmiana w strukturze akcjonariatu Netii nieco zwiększyła ryzyko ładu korporacyjnego (ostatnie zmiany w Zarządzie). Jednak BESI dostrzega również pozytywny aspekt w tym, że Netia ma teraz wiodącego i znaczącego akcjonariusza, Zbigniewa Jakubasa, który może poprawić realizację strategii, również biorąc pod uwagę, że Netia jest potencjalnym celem operacji M&A, którego to scenariusza BESI wciąż nie wyklucza.

Konrad Księżopolski
Dyrektor Zespołu Analiz Giełdowych
BESI

Udostępnij artykuł: