BEST finalizuje podział akcji

Finanse i gospodarka

W najbliższy poniedziałek, 21 września, dokonany zostanie podział akcji BEST w stosunku 1 do 4. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany – będzie to kurs zamknięcia z 18 września podzielony przez 4.

W wyniku podziału, łączna liczba akcji BEST wzrośnie z ponad 5,2 mln do blisko 20,9 mln sztuk. Jednocześnie wartość nominalna każdej akcji zostanie obniżona z 4 zł do 1 zł, a zatem wysokość kapitału zakładowego się nie zmieni.

Zgodnie z uchwałą KDPW, dzień podziału został wyznaczony na 21 września br. Oznacza to, że w tym dniu na rachunkach inwestorów w miejsce każdej dotychczasowej akcji BEST zapisane zostaną cztery akcje Spółki, przy czym wartość pojedynczej akcji po podziale będzie równa 1/4 wartości sprzed podziału. Dlatego też kurs odniesienia akcji BEST dla sesji 21 września zostanie odpowiednio zmodyfikowany – będzie to kurs zamknięcia z sesji 18 września podzielony przez 4 (i zaokrąglony do pełnych groszy).

Sam split akcji ma zatem neutralny wpływ na wartość portfela inwestora – będzie mieć czterokrotnie więcej akcji BEST w proporcjonalnie niższej cenie. Nie zmieni się także wycena rynkowa, czyli kapitalizacja Spółki.

Split akcji to jedno z działań, które podjęliśmy w ostatnich miesiącach, aby zwiększyć płynność i dostępność akcji BEST dla inwestorów, w szczególności inwestorów indywidualnych. Cieszymy się, że nasze dotychczasowe działania w tym zakresie, czyli podpisanie umowy z animatorem, przystąpienie do Programu Wspierania Płynności i w efekcie przeniesienie notowań akcji Spółki do notowań ciągłych spotkało się z pozytywną reakcją rynku – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Źródło: BEST

Udostępnij artykuł: