BEST inwestuje w akcje Kredyt Inkaso

Finanse i gospodarka

Mariaż kapitałowy dwóch czołowych graczy na polskim rynku windykacyjnym BEST przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso. W niedługim czasie planuje zwiększyć udział do blisko 33%. Intencją BEST jest budowa silnej grupy – drugiej największej na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami, wykorzystując potencjał, zasoby oraz doświadczenie obu firm.

BEST zawarł umowę z największym akcjonariuszem Kredyt Inkaso – funduszem Agio RB FIZ, w wyniku której przejmie od funduszu pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso za 152 mln zł. Wcześniej Spółka zawarła również umowę z Haitong Bank dotyczącą powierniczego nabycia kilkuprocentowego pakietu akcji Kredyt Inkaso na warszawskiej giełdzie. Po sfinalizowaniu obu transakcji, udział BEST w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso wyniesie blisko 33%.

Dotychczas spółka Kredyt Inkaso była jednym z naszych konkurentów. Dziś zrobiliśmy pierwszy, ważny krok do tego, by połączyć potencjały BEST i Kredyt Inkaso, czyli dwóch wiodących firm w branży windykacyjnej w Polsce. Naszą intencją jest stworzenie bardzo silnego gracza na rynku zarządzania wierzytelnościami w naszej części Europy – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Nabycie niemal 33% akcji Kredyt Inkaso uczyni z nas największego akcjonariusza i pozwoli mieć wpływ na dalszy rozwój tej Spółki. Naszą intencją jest przy tym dalsze związanie się kapitałowe i operacyjne z Kredyt Inkaso. Liczymy, że wizja stworzenia silnego gracza z polskim kapitałem spotka się z przychylnością pozostałych akcjonariuszy oraz Zarządu Kredyt Inkaso. Zasoby i sposób działania obu firm doskonale się uzupełniają. Bardzo cenimy dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie Kredyt Inkaso, w tym pozycję wypracowaną na rynkach zagranicznych. Jestem przekonany, że w dłuższym okresie bliska współpraca przyniesie synergie w wielu obszarach. Naszym celem jest budowa grupy, która wykorzysta możliwości, wiedzę i doświadczenie obu firm. Razem możemy stworzyć podmiot, którego wartość będzie znacznie większa niż suma wartości obu firm działających odrębnie i konkurujących ze sobą – stwierdził Krzysztof Borusowski.

To, w jaki sposób będziemy dążyć do zwiększenia zaangażowania w Kredyt Inkaso, będziemy jeszcze analizować i konsultować z zainteresowanymi stronami. Scenariusze mogą być różne – jednym z nich może być na przykład emisja nowych akcji BEST skierowana do pozostałych akcjonariuszy Kredyt Inkaso. Decyzje w tej sprawie są jeszcze przed nami – zaznaczył prezes BEST.

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł. Grupa Kredyt Inkaso zakończyła natomiast ostatni rok obrachunkowy z zyskiem netto na poziomie 40,3 mln zł przy 100,6 mln zł przychodów.

Źródło: BEST S.A.

Udostępnij artykuł: