BEST inwestuje w akcje Kredyt Inkaso

Finanse i gospodarka

Mariaż kapitałowy dwóch czołowych graczy na polskim rynku windykacyjnym BEST przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso. W niedługim czasie planuje zwiększyć udział do blisko 33%. Intencją BEST jest budowa silnej grupy – drugiej największej na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami, wykorzystując potencjał, zasoby oraz doświadczenie obu firm.

Mariaż kapitałowy dwóch czołowych graczy na polskim rynku windykacyjnym BEST przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso. W niedługim czasie planuje zwiększyć udział do blisko 33%. Intencją BEST jest budowa silnej grupy – drugiej największej na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami, wykorzystując potencjał, zasoby oraz doświadczenie obu firm.

BEST zawarł umowę z największym akcjonariuszem Kredyt Inkaso – funduszem Agio RB FIZ, w wyniku której przejmie od funduszu pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso za 152 mln zł. Wcześniej Spółka zawarła również umowę z Haitong Bank dotyczącą powierniczego nabycia kilkuprocentowego pakietu akcji Kredyt Inkaso na warszawskiej giełdzie. Po sfinalizowaniu obu transakcji, udział BEST w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso wyniesie blisko 33%.

Dotychczas spółka Kredyt Inkaso była jednym z naszych konkurentów. Dziś zrobiliśmy pierwszy, ważny krok do tego, by połączyć potencjały BEST i Kredyt Inkaso, czyli dwóch wiodących firm w branży windykacyjnej w Polsce. Naszą intencją jest stworzenie bardzo silnego gracza na rynku zarządzania wierzytelnościami w naszej części Europy – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Nabycie niemal 33% akcji Kredyt Inkaso uczyni z nas największego akcjonariusza i pozwoli mieć wpływ na dalszy rozwój tej Spółki. Naszą intencją jest przy tym dalsze związanie się kapitałowe i operacyjne z Kredyt Inkaso. Liczymy, że wizja stworzenia silnego gracza z polskim kapitałem spotka się z przychylnością pozostałych akcjonariuszy oraz Zarządu Kredyt Inkaso. Zasoby i sposób działania obu firm doskonale się uzupełniają. Bardzo cenimy dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie Kredyt Inkaso, w tym pozycję wypracowaną na rynkach zagranicznych. Jestem przekonany, że w dłuższym okresie bliska współpraca przyniesie synergie w wielu obszarach. Naszym celem jest budowa grupy, która wykorzysta możliwości, wiedzę i doświadczenie obu firm. Razem możemy stworzyć podmiot, którego wartość będzie znacznie większa niż suma wartości obu firm działających odrębnie i konkurujących ze sobą – stwierdził Krzysztof Borusowski.

To, w jaki sposób będziemy dążyć do zwiększenia zaangażowania w Kredyt Inkaso, będziemy jeszcze analizować i konsultować z zainteresowanymi stronami. Scenariusze mogą być różne – jednym z nich może być na przykład emisja nowych akcji BEST skierowana do pozostałych akcjonariuszy Kredyt Inkaso. Decyzje w tej sprawie są jeszcze przed nami – zaznaczył prezes BEST.

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł. Grupa Kredyt Inkaso zakończyła natomiast ostatni rok obrachunkowy z zyskiem netto na poziomie 40,3 mln zł przy 100,6 mln zł przychodów.

Źródło: BEST S.A.

Udostępnij artykuł: