BEST pozyska 60 mln zł z emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych

Finanse i gospodarka

BEST zakończył budowę książki popytu na 5-letnie obligacje serii L1. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 60 mln zł, a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,6% w skali roku.

BEST zakończył budowę książki popytu na 5-letnie obligacje serii L1. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 60 mln zł, a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,6% w skali roku.

- Na podstawie książki popytu zdecydowaliśmy, że w ramach tej oferty wyemitujemy obligacje o łącznej wartości 60 mln zł - to największa jednorazowa emisja w historii BEST. Oprocentowanie obligacji serii L1 będzie równe stawce WIBOR 3M plus 3,6% w skali roku. Uzyskane warunki są zatem porównywalne z warunkami poprzedniej emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych, czyli serii K4 oprocentowanej wg stawki WIBOR 3M plus 3,5% w skali roku. Biorąc pod uwagę wielkość obecnej emisji (jest trzykrotnie większa niż emisja serii K4), nieco słabszy sentyment na rynku oraz okres wakacyjny, uzyskane warunki uznajemy za satysfakcjonujące - powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Oferta publiczna obligacji serii L1 jest piątą emisją realizowaną przez Spółkę w ramach uruchomionego w ubiegłym roku programu o wartości do 300 mln zł, a jednocześnie drugą w ramach tego programu skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. - W ramach programu, który jest ważny do czerwca przyszłego roku, będziemy mogli jeszcze wyemitować obligacje o wartości do 90 mln zł. Może to być zatem kolejna duża emisja dla inwestorów instytucjonalnych, jak i następna pula dla inwestorów detalicznych, w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej - dodał prezes.

Oferującym obligacje serii L1 jest mBank, działający poprzez Biuro Maklerskie mBanku. Uczestniczący w budowie książki popytu inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia zapisów na obligacje 26 sierpnia i tego samego dnia nastąpi również przydział obligacji. Cena emisyjna obligacji serii L1 jest równa ich wartości nominalnej, czyli 100 zł.

Środki uzyskane z emisji obligacji BEST zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój Grupy, głównie na inwestycje w portfele wierzytelności sprzedawanych przez banki lub oferowanych na rynku wtórnym.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez BEST w ramach publicznego programu, Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obecnie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach Catalyst.

BEST oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 554 mln zł, z czego około 265 mln zł zostało już wykupione. W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, Spółka przeprowadziła dotychczas trzy emisje obligacji detalicznych: serii K1, K2 i K3 (o łącznej wartości 130 mln zł) oraz ofertę obligacji serii K4 skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (20 mln zł). Po zakończeniu oferty obligacji serii L1 o wartości 60 mln zł, łączna wartość publicznych emisji obligacji BEST sięgnie 210 mln zł, co oznacza, że program będzie zrealizowany w 70%.

Krzysztof Woch
NBS Communications

Udostępnij artykuł: