BEST rozpoczyna ofertę obligacji detalicznych o wartości 40 mln zł

Finanse i gospodarka

W najbliższy czwartek ruszy oferta 4-letnich obligacji BEST o łącznej wartości 40 mln zł skierowana do inwestorów detalicznych. Obok Domu Maklerskiego mBanku, zapisy na obligacje będą przyjmowane także przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Dzięki stworzeniu konsorcjum, inwestorzy będą mieli do wyboru 47 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefon.

W najbliższy czwartek ruszy oferta 4-letnich obligacji BEST o łącznej wartości 40 mln zł skierowana do inwestorów detalicznych. Obok Domu Maklerskiego mBanku, zapisy na obligacje będą przyjmowane także przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Dzięki stworzeniu konsorcjum, inwestorzy będą mieli do wyboru 47 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefon.

- Zgodnie z naszą strategią, sukcesywnie zwiększamy skalę działalności, inwestując w portfele wierzytelności zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio - na rynku wtórnym. W tym roku także zamierzamy być aktywnym graczem na rynku obrotu wierzytelnościami. Dlatego ruszamy z nową ofertą obligacji w ramach realizowanego od 2014 r. publicznego programu emisji obligacji - powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

- Będzie to już czwarta nasza emisja skierowana do inwestorów detalicznych. W odpowiedzi na docierające do nas sygnały od inwestorów, chcemy ułatwić zapisy na oferowane przez nas obligacje. Dlatego stworzyliśmy konsorcjum, dzięki czemu obligacje BEST będzie można nabyć w sieciach dystrybucji Domu Maklerskiego mBanku i Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, czyli dwóch czołowych domów maklerskich na polskim rynku. Liczymy, że atrakcyjne warunki i większa dostępność oferowanych obligacji spotkają się z dużym zainteresowaniem inwestorów - dodał Krzysztof Borusowski.

4-letnie obligacje ze zmiennym oprocentowaniem
Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii L2, BEST zaoferuje inwestorom detalicznym 400.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji może zatem wynieść 40 mln zł.

Obligacje serii L2 są obligacjami 4-letnimi. Będą one oprocentowane według stopy zmiennej, równej stawce WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów powiększonej o marżę w wysokości 3,8% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

BEST przewiduje, że obligacje serii L2 zadebiutują na Catalyst 18 marca br.

Cena emisyjna z dyskontem
Cena emisyjna obligacji serii L2 będzie zawierać dyskonto wobec wartości nominalnej, a wartość dyskonta będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę. Mechanizm ten został z powodzeniem zastosowany przy poprzedniej emisji obligacji BEST skierowanej do inwestorów detalicznych (seria K3). Jednocześnie oprocentowanie obligacji jest naliczane już od dnia 19 lutego 2016 r., czyli od dnia przydziału. Rozwiązania te całkowicie niwelują skutki tzw. okresu bezodsetkowego, czyli okresu od złożenia zapisu do dnia emisji.

160203.best.tabela.01

Obligacje łatwo dostępne w całym kraju
Zapisy na obligacje serii L2 będą przyjmowane od 4 do 17 lutego br. Zgodnie z zapowiedziami, na potrzeby emisji obligacji serii L2 stworzone zostało konsorcjum domów maklerskich, by ułatwić udział w ofercie inwestorom w całym kraju. Obligacje BEST będzie można nabyć w sieciach dystrybucji Domu Maklerskiego mBanku (Oferujący) oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (członek konsorcjum). Obligacje będą tym samem dostępne w 47 punktach obsługi klienta na terenie całego kraju. Zapisy mogą być także składane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu, tj. telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu.

W ofercie obligacji mogą przy tym uczestniczyć inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim.

Więcej informacji o zapisach oraz lista punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego mBanku i Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego dostępne są odpowiednio na stronach internetowych www.mdm.pl oraz www.dm.pkobp.pl, a także na stronie www.best.com.pl.

Kolejność złożenia zapisów ma znaczenie
Termin składania zapisów będzie brany pod uwagę nie tylko przy ustalaniu ceny emisyjnej, jaką inwestor zapłaci za obligacje serii L2. Kolejność zapisów będzie także uwzględniana przy przydziale obligacji. Będzie mieć to znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana.

W takiej sytuacji kluczowy będzie dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

160203.best.tabela.02

Oferta obligacji serii L2 jest szóstą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, z czego trzy serie opiewające łącznie na 130 mln zł skierowane były do inwestorów detalicznych. Wszystkie wyemitowane w ramach programu obligacje notowane są na Catalyst.

www.best.com.pl

Udostępnij artykuł: