BEST startuje z publiczną emisją obligacji dla inwestorów instytucjonalnych o wartości do 100 mln zł

Finanse i gospodarka

W ramach drugiej publicznej emisji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, BEST zaoferuje 5-letnie obligacje serii L1 o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu. Pod względem wartości, będzie to największa emisja obligacji w historii Spółki.

W ramach drugiej publicznej emisji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, BEST zaoferuje 5-letnie obligacje serii L1 o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu. Pod względem wartości, będzie to największa emisja obligacji w historii Spółki.

Emisja obligacji serii L1 będzie piątą emisją obligacji realizowaną przez BEST w ramach uruchomionego w marcu 2014 r.publicznego programu o wartości do 300 mln zł. Jednocześnie będzie to pierwszaemisja przeprowadzana na podstawie drugiego prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez KNF w czerwcu br. Może być także największą emisją obligacji w historii BEST - jej łączna wartość nominalna może bowiem sięgnąć 100 mln zł.

- Z dotychczasowych emisji obligacji przeprowadzonych w ramach publicznego programu pozyskaliśmy łącznie 150 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami, pieniądze te przeznaczyliśmy na rozwój i zwiększenie skali działalności Grupy BEST. Tylko w I półroczu br. wydaliśmy ponad 64 mln zł na zakupy portfeli wierzytelności nieregularnych od banków. To ponad trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Dostrzegamy kolejne ciekaweokazje inwestycyjne, nie tylko na rynku bankowym, lecz również na rynku wtórnym, które moglibyśmy zrealizować w niedługim czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną emisję obligacji - powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. - Biorąc pod uwagę termin, skalę tej emisji oraz zainteresowanie, jakie inwestorzy instytucjonalni okazali ostatniej publicznej ofercie obligacji serii K4, wspólnie z doradcami zdecydowaliśmy, że obligacje serii L1 także zaoferujemy tej grupie inwestorów- dodał prezes.

Oferta obligacji serii L1 obejmuje 1.000.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna oferty może zatem wynieść 100mln zł. Są to obligacje 5-letnie oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę,której wysokość zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Cena emisyjna obligacji serii L1 będzie równa ich wartości nominalnej. Przydział obligacji zaplanowano na 26 sierpnia, a przewidywany dzień emisji to 28 sierpnia br.

Oferującym oraz prowadzącym budowę księgi popytu na obligacje serii L1 jest mBank, działający poprzez Biuro Maklerskie mBanku. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez BEST w ramach publicznego programu, Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obecnie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach Catalyst.

BEST oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 554 mln zł, z czego około 265 mln zł zostało już wykupione. 
W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, Spółka przeprowadziła dotychczas trzy emisje obligacji detalicznych: serii K1, K2 i K3 (o łącznej wartości 130 mln zł) oraz ofertę obligacji serii K4 skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (20 mln zł). W przypadku objęcia wszystkich oferowanych obecnie obligacji serii L1, łączna wartość publicznych emisji obligacji BEST sięgnie 250 mln zł, co oznacza, że program będzie zrealizowany w ponad 80%.

Krzysztof Woch
NBS Communications

Udostępnij artykuł: