Bezpłatne seminaria dla przedsiębiorców pt: „Brylant świeci i w popiele… Czy wiarygodność finansowa jest niezbędna do prowadzenia biznesu?”

Finanse i gospodarka

Pod koniec stycznia rusza cykl bezpłatnych seminariów dla sektora MSP realizowany przez BIG InfoMonitor wspólnie z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich. W ramach dyskusji i prezentacji przedstawiane będą różne sposoby budowania wizerunku firmy wiarygodnej finansowo oraz sprawdzania rzetelności płatniczej partnerów biznesowych. Cykl 16 spotkań regionalnych wraz z kampanią edukacyjną rozpocznie się 24 stycznia w Rzeszowie. Biuro Informacji Kredytowej jest Partnerem Głównym cyklu

Pod koniec stycznia rusza cykl bezpłatnych seminariów dla sektora MSP realizowany przez BIG InfoMonitor wspólnie z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich. W ramach dyskusji i prezentacji przedstawiane będą różne sposoby budowania wizerunku firmy wiarygodnej finansowo oraz sprawdzania rzetelności płatniczej partnerów biznesowych. Cykl 16 spotkań regionalnych wraz z kampanią edukacyjną rozpocznie się 24 stycznia w Rzeszowie. Biuro Informacji Kredytowej jest Partnerem Głównym cyklu

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, iż 80% przedsiębiorców jest zdania, że udokumentowanie firmy jako wiarygodnej finansowo ma wpływ na podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy. Raport BIG przygotowywany cyklicznie przez BIG InfoMonitor, przynosi informacje, że aż 78% przedsiębiorców jest zdania, że nieterminowe płatności stanowią przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wyniki tych badań potwierdzają, jak ważna jest edukacja przedsiębiorców i upowszechnianie zagadnień związanych z budowaniem i potwierdzaniem wiarygodności finansowej, a także przekazywanie wiedzy z zakresu wymiany informacji gospodarczych i budowania pozytywnej historii kredytowej.

hildebrand.mariusz.01.150x"Z naszych badań wynika, że przedstawiciele sektora MSP nie zawsze sprawdzają wiarygodność finansową kontrahentów przed podjęciem współpracy. Niestety w trakcie lub po zakończeniu współpracy pojawiają się problemy z uzyskaniem zapłaty, a odzyskanie należności na drodze sądowej trwa bardzo długo. W naszej ocenie szczególnie ważne jest więc unikanie tego typu sytuacji poprzez wykorzystywanie narzędzi takich jak rejestry dłużników czy certyfikaty potwierdzające wiarygodność finansową firmy." - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

Przedsiębiorcy oceniają, że polskie prawo nie chroni ich interesu i nie pozwala na szybkie odzyskanie zaległych należności. Jest to opinia aż 51% badanych. Co więcej te problemy jeszcze bardziej nasilają się w kontakcie z dużymi podmiotami. Tym ważniejsze jest więc działanie prewencyjne, czyli weryfikacja rzetelności kontrahentów jeszcze przed podjęciem współpracy.

Funkcjonowanie na rynku firm niesolidnych, które nie regulują płatności w terminie, negatywnie wpływa też na inne, rzetelne podmioty. Konkurując o zamówienia mogą one odpaść z rywalizacji ze względu na zaproponowane warunki, gorsze od mniej wiarygodnych firm. Ponadto złe doświadczenia we współpracy z daną branżą mogą skutkować koniecznością przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń i gwarancji dla wszystkich jej podmiotów, zarówno tych solidnych jak i nierzetelnych.

"W trakcie spotkań z przedsiębiorcami chcemy pokazać, że ważne jest nie tylko ledworowski.marcin.01.133x sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahentów, ale również zadbanie o własny wizerunek i wyróżnienie się na tle innych podmiotów. Dużo uwagi poświęcimy dyskusjom o skutecznych narzędziach budowania swojej pozycji, na przykład takim jak Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo." - podkreśla Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor

Spotkania z sektorem MSP będą odbywały się od stycznia do marca w 16 miastach Polski (Rzeszów, Kraków, Toruń, Kielce, Poznań, Zielona Góra, Katowice, Szczecin, Opole, Wrocław, Olsztyn, Gdańsk, Białystok, Lublin, Łódź, i finał w Warszawie). Udział oprócz przedstawicieli BIG InfoMonitor wezmą m.in. eksperci Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Terminy i zasady rejestracji znajdują się na stronie www.big.pl/brylanty

Patronat nad cyklem seminariów objęły takie instytucje jak Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza, PARP, Marszałkowie Województw oraz dziennik "Rzeczpospolita", portal Bankier.pl a także Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: BIG InfoMonitor

Udostępnij artykuł: