Bezpieczeństwo Banków: Ustawa o dokumentach publicznych – zmiany konieczne, choć dalece niewystarczające

BANK 2019/05

Kwestie związane z dokumentami publicznymi przez wiele lat nie były kompleksowo uregulowane w polskim prawie. Przepisy odnoszące się do wytwarzania, posiadania i wykorzystywania różnych dokumentów rozrzucone były w rozmaitych aktach prawnych. Taki stan rzeczy sprzyjał powstawaniu luk i nieścisłości interpretacyjnych, na czym zyskiwali wyłącznie przestępcy.

Kwestie związane z dokumentami publicznymi przez wiele lat nie były kompleksowo uregulowane w polskim prawie. Przepisy odnoszące się do wytwarzania, posiadania i wykorzystywania różnych dokumentów rozrzucone były w rozmaitych aktach prawnych. Taki stan rzeczy sprzyjał powstawaniu luk i nieścisłości interpretacyjnych, na czym zyskiwali wyłącznie przestępcy.

Dariusz Kozłowski
wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Istotną zmianę w tym obszarze przyniosła dopiero uchwalona niedawno przez Sejm ustawa o dokumentach publicznych. Podpisany przez prezydenta 12 grudnia ub.r., wchodzący w życie w lipcu br. akt prawny określa jednolite procedury opracowywania i produkcji formularzy, wyznacza wymogi dla ich wytwórców, ustala również hierarchię dokumentów tworzoną zgodnie z ich znaczeniem dla bezpieczeństwa państwa. Tej ostatniej kwestii poświęcono znaczną część nowych przepisów – poczynając od sprecyzowania minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń cechujących poszczególne formularze, zasad ich weryfikacji, informacji dotyczących wytwórców, wielkości nakładu, wykazu oznaczeń indywidualnych, aż po wymianę informacji o przypadkach fałszerstw wraz ze skanami cech charakterystycznych sfałszowanych dokumentów. Ustawa wskazuje również na konieczność edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie bezpiecznego posługiwania się dokumentami publicznymi.

Zdefiniowanie i kategoryzacja

Porządkowanie obszaru tak ważnego dla funkcjonowania państwa rozpoczęto od sformułowania definicji dokumentów publicznych oraz ich jednoznacznej kategoryzacji. W pierwszej grupie znalazły się druki najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, wytwarzane z zastosowaniem szczególnych typów elementów ochronnych. Są to głównie dowody osobiste, paszporty, legitymacje służbowe funkcjonariuszy publicznych oraz szeroko rozumiane dokumenty uprawniające do kierowania i używania pojazdów. Druki zaliczane do tej kategorii mogą być wytwarzane przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (czytaj: PWPW SA), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie blankietów dokumentów i druków zabezpieczonych, mającą siedzibę oraz zakład produkcyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniającą pozostałe kryteria określone przez prawo.

Kategorię drugą stanowią dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo gospodarcze i prawne – poczynając od tych potwierdzających wyższe wykształcenie oraz posiadane specjalizacje, a kończąc na rozmaitych certyfikatach dotyczących broni czy też międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych. Do ostatniego działu zaklasyfikowane zostały dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego. Przykładem mogą tu być legitymacje szkolne i studenckie, koncesje, zaświadczenia oraz inne dokumenty, np. potwierdzające uprawnienia do różnego rodzaju ulg.

Rejestr zbyt mało dostępny

Instytucją o znaczeniu fundamentalnym z punktu widzenia bezpieczeństwa jest planowany Rejestru Dokumentów Publicznych, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym w sposób pozwalający podmiotom upoważnionym na bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym. Baza ta gromadzić ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: