„Bezpieczeństwo i rozwój systemu bankowego” podczas III Europejskiego Kongresu Finansowego

Bankowość

Zapraszamy do zapoznania się z tematami debat w ramach bloku "Bezpieczeństwo i rozwój systemu bankowego".

Wśród nich m.in.: konsekwencje przystąpienia do jednolitego systemu bankowego dla państw spoza strefy euro, sposoby finansowania resolution fund, badanie customer journey dot. klientów banków w Polsce, przyszłość bankowości korporacyjnej, wykorzystanie big data w bankowości.

 

  • Bezpieczeństwo finansowe a integracja Unii Europejskiej. Partner Debaty: PKO Bank Polski
  • Jednolity nadzór bankowy (SSM) – konsekwencje dla państw spoza strefy euro. Partner Debaty: Komisja Nadzoru Finansowego
  • Jak ma wyglądać resolution i jakie mają być sposoby jego finansowania? Partner Debaty: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • Czy i kiedy kraje spoza strefy euro powinny wstąpić do unii bankowej? Partner Debaty: PKO Bank Polski
  • Bank 3.0 – customer centricity po polsku. Badanie customer journey – analiza ścieżek zakupowych klientów banków w Polsce. Partner Debaty: Deloitte
  • Przyszłość bankowości detalicznej – czy nowi gracze będą partnerami czy konkurentami banków? Partner Debaty: Accenture
  • Big Data – efektywne wykorzystanie danych dla zwiększenia sprzedaży i ograniczenia ryzyk w banku. Partner Debaty: IBM
  • Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Partner Debaty: Ernst & Young

Cykl debat nt. unii bankowej, który zakończy się wypracowaniem stanowiska pt. „Czy i kiedy kraje spoza strefy euro powinny wstąpić do unii bankowej?”

Sylwetki gości Europejskiego Kongresu Finansowego

130417.hoyer.werner.01.150x177Werner Hoyer
Prezes European Investment Bank

Zainauguruje swoim wystąpieniem blok tematyczny dot. finansowania infrastruktury oraz weźmie udział w debacie o roli banków rozwojowych we wspieraniu inwestycji infrastrukturalnych.

Werner Hoyer jest obecnie Prezesem oraz Przewodniczącym Rady Dyrektorów European Investment Bank. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, w tym kontaktów z Unią Europejską i ONZ oraz był Komisarzem Współpracy Francusko-Niemieckiej.

130417.aizenman.joshua.01.150.190Joshua Aizenman
Profesor University of Southern California w Los Angeles

Joshua Aizenman weźmie udział w debacie na temat miejsca unii bankowej w procesie integracji gospodarczej, walutowej i politycznej Unii Europejskiej.

Joshua Aizenman  jest profesorem University of Southern California w Los Angeles,  pracownikiem naukowym  National Bureau of Economic Research oraz współredaktorem Journal of International Money and Finance. W latach 2011-2013 był Przewodniczącym International Economics and Finance Society. Jest też konsultantem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Inter-American Development Bank oraz Asian Development Bank. Autor wielu publikacji z dziedziny globalnej gospodarki. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące wpływu światowego kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące, inwestycji zagranicznych, kontroli przepływów kapitału oraz polityki finansowej, walutowej i handlowej.

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Udostępnij artykuł: