Bezpieczeństwo należności w dobie odwrotu od globalizacji

Polecamy

Gwałtowne i dynamiczne przemiany, dokonujące się na obecnej scenie politycznej zarówno w Europie jak i na świecie przekładają się wprost na funkcjonowanie mechanizmów gospodarczych. Takie zjawiska jak Brexit czy powracająca coraz śmielej idea „Europy ojczyzn” łączona z ograniczeniem tendencji globalizacyjnych i integracyjnych nie pozostaną bez znaczenia dla dochodzenia należności w transgranicznych relacjach handlowych. Jaka powinna być reakcja sektora biznesu na powyższe tendencje, aby nie doprowadzić do obniżenia i tak już nie najlepszej dyscypliny płatniczej kontrahentów z obcego kraju? Które instrumenty zabezpieczające płatność zyskają na znaczeniu, i jak zmieni się rynek usług windykacyjnych?

Gwałtowne i dynamiczne przemiany, dokonujące się na obecnej scenie politycznej zarówno w Europie jak i na świecie przekładają się wprost na funkcjonowanie mechanizmów gospodarczych. Takie zjawiska jak Brexit czy powracająca coraz śmielej idea „Europy ojczyzn” łączona z ograniczeniem tendencji globalizacyjnych i integracyjnych nie pozostaną bez znaczenia dla dochodzenia należności w transgranicznych relacjach handlowych. Jaka powinna być reakcja sektora biznesu na powyższe tendencje, aby nie doprowadzić do obniżenia i tak już nie najlepszej dyscypliny płatniczej kontrahentów z obcego kraju? Które instrumenty zabezpieczające płatność zyskają na znaczeniu, i jak zmieni się rynek usług windykacyjnych?

Na ten temat wypowiedział się dla naszego portalu Wojciech Jaśkiewicz, Kierownik Operacyjny i Team Leader w EOS KSI Polska:- Aktualny proces wychodzenia Królestwa Wielkiej Brytanii powoduje, że w najbliższych latach na rynkach zapanuje duża niepewność co do przyszłych stosunków gospodarczych pomiędzy wskazanym Państwem, a Europą kontynentalną. Sprawy nie ułatwiają również zmiany w organach władzy w poszczególnych państwach, których nowi liderzy otwarcie zwracają się przeciwko wspólnemu rynkowi i dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej. Wszystko dzieje się to w niesprzyjającym otoczeniu międzynarodowym. Reorientacja polityki Stanów Zjednoczonych Ameryki, dalsze nieprzewidywane działania Federacji Rosyjskiej czy rosnąca rola Chińskiej Republiki Ludowej powodują, że w najbliższych latach dojść może do znacznych zmian na światowych rynkach i znacznie zmieni międzynarodowe stosunki gospodarcze. Do momentu ukształtowania się nowego modelu należy liczyć się ze spadkiem zaufania w relacjach pomiędzy państwami, a tym samym pomiędzy uczestnikami szeroko rozumianego rynku. Spowoduje to wzrost kosztu instrumentów wykorzystywanych do zabezpieczania transakcji tj. usług forfaitingowych, faktoringowych czy też kredytów kupieckich. Możliwe jest również szersze niż obecnie wykorzystanie akredytywy dokumentowej w celu zabezpieczenia prowadzonych transakcji. Znaczny wzrost kosztów wskazanych usług może bezpośrednio przełożyć się na większe zainteresowanie usługami windykacyjnymi poprzez ograniczenie wartości wykorzystywanych zabezpieczeń, w celu ograniczenia kosztów prowadzonej działalności. Ze względu na to, że obecnie standardem zapłaty za usługi windykacyjne jest success fee, dla wielu instytucji może być to kusząca opcją kosztową w stosunku do drożejących usług zabezpieczających. W celu ograniczenia kosztów prowadzonej działalności, również po stronie instytucji oferujących usługi zabezpieczające spodziewany jest wzrost zainteresowania intensyfikacją oraz poszukiwaniem nowych możliwości windykacyjnych w celu odzyskania wypłaconych kwot zabezpieczeń .

Karol Jerzy Mórawski Miesięcznik Finansowy BANK

Udostępnij artykuł: