Bezpieczeństwo coraz bardziej w cenie

Raporty

Aż 46 proc. badanych przez firmę doradczą Deloitte międzynarodowych instytucji finansowych zwiększyło - w stosunku do ubiegłego roku - swoje budżety przeznaczone na poprawę ochrony informacji.

Aż 46 proc. badanych przez firmę doradczą Deloitte międzynarodowych instytucji finansowych zwiększyło - w stosunku do ubiegłego roku - swoje budżety przeznaczone na poprawę ochrony informacji.

Jak wynika z przedstawionych przez Deloitte wniosków z badania, instytucje finansowe kładą coraz większy nacisk na usprawnienie narzędzi - zarówno legislacyjnych jak i technicznych oraz organizacyjnych - służących zwiększeniu bezpieczeństwa danych. Respondenci deklarują, że projekty tego typu będą jednymi z priorytetów na nadchodzące 12 miesięcy.

Po raz pierwszy w historii badania najniższy odsetek (36 proc.) respondentów stwierdził, że podstawową przeszkodą w zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa informacji jest "brak budżetu". W poprzednim roku na tę barierę wskazywało 56 proc. badanych.

Wśród pięciu czołowych inicjatyw związanych z poprawą bezpieczeństwa, znalazło się przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informatycznego (audyt wewnętrzny/zewnętrzny), co dowodzi rosnącego zainteresowania regulacją i przepisami prawnymi. "Polskie firmy również aktywnie włączyły się w spełnianie wymagań regulatorów w zakresie ochrony danych. Regulacje prawne i branżowe, także te dotyczące bezpieczeństwa płatności elektronicznych, będą miały znaczny wpływ na kluczowe inicjatywy podejmowane przez polskie instytucje finansowe w tym i następnym roku" - stwierdza Cezary Piekarski, Manager w Zespole Zarządzania Ryzykiem Deloitte.

W ankiecie przeprowadzonej przez Deloitte wzięło udział ponad 350 instytucji finansowych z całego świata.

Udostępnij artykuł: