Bezpieczeństwo instytucji finansowej: System bada zachowania klientów

BANK 2010/03

Rozmowa z Tomaszem Potockim, Business Development Director w polskim oddziale i Zygmuntem Małeckim, wiceprezydentem Professional Services and Delivery szwajcarskiego holdingu IMPAQ

Rozmawiał Mieczysław Starkowski

Jak poważnym zjawiskiem na świecie jest tak zwane pranie pieniędzy?

Zygmunt Małecki: Według szacunków MFW proceder prania pieniędzy kształtuje się na poziomie 2-5 proc. produktu światowego brutto. Dla zobrazowania skali tego zjawiska podam, że jest to w granicach PKB Francji albo 3-6-letnia wartość PKB Polski. Pranie pieniędzy jest zatem zjawiskiem bardzo poważnym w skali światowej.

W naszym kraju w zasadzie nie mówi się na ten temat.

Tomasz Potocki: No cóż, być może wyznaje się starą zasadę, że jeśli się o czymś nie mówi, to tego nie ma? Natomiast jeśli ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: