Bezpieczeństwo instytucji finansowej: W stronę bezpieczeństwa

BANK 2010/03

Nieprzewidywalność zjawisk makroekonomicznych i szerokie wykorzystywanie rozwiązań do wspomagania i automatyzacji procesów biznesowych wywołuje wzrost zagrożenia ryzykiem o charakterze niefinansowym. A to zwiększa znaczenie komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem.

Bohdan Lenart

Ryzyka niefinansowe mają wpływ na bezpieczeństwo działalności banku. Są bezpośrednio związane z ochroną danych, niezgodnością jej działania z przepisami prawa, oszustwami finansowymi i procederem prania brudnych pieniędzy. Zagrożenia te mają bezpośredni wpływ na wyniki instytucji finansowej, jej podatność na działania przestępców, co może powodować nawet utratę dobrej reputacji.

Nowe uregulowania prawne

Instytucje finansowe w Polsce poddawane są coraz szerszym i ostrzejszym uregulowaniom prawnym. Są one ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa w ujęciu jednostkowym i systemowym. Przykładem takich regulacji są znowelizowane w 2009 r. przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi i funkcjonowania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: