Bezpieczeństwo: Prościej uczyć się na cudzych błędach

BANK 2011/05

Historia polskiego sektora bankowego jest nierozerwalnie związana z historią polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej. Nie ulega kwestii, że rozwój instytucji finansowych i banków stanowił warunek sine qua non sukcesu dokonujących się procesów i jak w przypadku wielu zmian o rewolucyjnym charakterze oznaczał bolesne niekiedy koszty. Wartością dodaną owych doświadczeń było jednak to, że raz odebrane lekcje służyły i uszczelnianiu systemu, i jego dalszemu rozwojowi.

Maciej Małek

W momencie tworzenia pierwszych banków komercyjnych nie było znajomości instytucji funkcjonujących w warunkach konkurencji rynkowej, brak było procedur określających procesy decyzyjne i zarządcze, wreszcie nie dysponowano aparaturą i narzędziami technicznymi pozwalającymi gromadzić i przetwarzać dane wrażliwe w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Kwestie takie, jak nadzór właścicielski czy szacowanie ryzyka pozostawały w gestii osób, które bez wcześniejszego przygotowania w tym zakresie musiały nieledwie z dnia na dzień podejmować decyzje o niespotykanej dotąd wadze i skutkach. Podstawową barierą okazało się jednak to, że większość klientów banków nie posiadała, bo posiadać nie mogła, tzw. historii kredytowej, walorów i aktywów, które mogłyby stanowić zabezpieczenie zaciąganych zobowiązań, wreszcie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: