Bezpieczeństwo: Strzeżonego polityka strzeże

BANK 2012/05

Jedynie zbiór wypracowanych, często na błędach, reguł może zapewnić bezpieczeństwo danym zgromadzonym w serwerowni. Inaczej się po prostu nie da.

Jedynie zbiór wypracowanych, często na błędach, reguł może zapewnić bezpieczeństwo danym zgromadzonym w serwerowni. Inaczej się po prostu nie da.

Marcin Złoch

Instytucje z sektora finansowego cieszą się często zainteresowaniem różnych osób postronnych, których celem jest chęć szybkiego (niekoniecznie w uczciwy sposób) wzbogacenia się, wykradzenia danych bądź skompromitowania wizerunku firmy na rynku.

– Dane znajdujące się na serwerach dla jednych są informacjami mało ważnymi, natomiast dla innych mogą mieć wielkie znaczenie, które może przynieść wymierne zyski – twierdzi Wojciech Chojnacki z Banku Pocztowego S.A.

Ochrona danych

Dlatego główną cechą, która powinna charakteryzować systemy bankowe jest dbanie o bezpieczeństwo informacji. Jest ono wypadkową poufności, integralności i dostępności danych. To właśnie od banków wymaga się możliwie największego stopnia poufności informacji przy możliwie dużej dostępności i niezawodności systemów informatycznych. Klienci podróżujący po świecie oczekują, że będą mogli w dowolnym momencie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zrealizować płatność kartą kredytową, a sama transakcja przebiegnie szybko i bezpiecznie. Serwery bankowe powinny zatem być szczególnie chronione. Aby to zapewnić, należy tak je, jak i bazy danych odpowiednio skonfigurować, zapewnić sprawną infrastrukturę wspomagającą (klimatyzacja, zasilanie itp.) oraz bezpieczeństwa fizyczne i logistyczne podczas dostępu do nich. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów to gwarancja odporności na zagrożenia płynące z różnych kanałów, począwszy od niewłaściwego zabezpieczenia fizycznego, a na atakach hakerów skończywszy. Wszystkie elementy systemu bezpieczeństwa te muszą zapewnić pełną ochronę przed utratą danych, ich kradzieżą lub naruszeniem integralności. Dlatego politykę bezpieczeństwa realizuje się w dwóch sferach – organizacyjnej i technicznej, których współistnienie i integracja dają pełną gwarancję ochrony. Często mówi się, że centra danych powinny być enklawą bezpieczeństwa. Faktycznie tak jest, że profesjonalne centra danych są prawie najbezpieczniejszymi miejscami na ziemi, a to dzięki zastosowanym zabezpieczeniom technicznym i organizacyjnym.

Podstawowym sposobem zabezpieczenia serwerowni jest ochrona fizyczna. Obok pracownika ochrony w jej skład mogą wchodzić: alarm włamaniowy, monitoring, system kontroli dostępu czy urządzenie gaśnicze. Oczywiście powszechnie stosowana jest też ochrona infrastruktury teleinformatycznej, czyli m.in.: firewalle, system uwierzytelniania użytkowników, systemy antywirusowe i antyspamowe. Według Wojciecha Chojnackiego stosuje się takie sposoby ochrony, które gwarantują rozliczalność dostępu do pomieszczeń oraz zabezpieczają serwerownie przed wejściem lub wtargnięciem do nich nieupoważnionych osób.

Nie ma tabu

W badaniu „The Insecurity of Privileged Sers”, przeprowadzonym na zlecenie HP przez Ponemon Institute, wzięło udział ponad 5 tys. kierowników ds. funkcjonowania i zabezpieczeń systemów IT.

 • 52 proc. respondentów uznało za co najmniej prawdopodobne, że udałoby im się uzyskać dostęp do zastrzeżonych, poufnych informacji wykraczających poza zakres ich kompetencji.
 • Według ponad 60 proc. uczestników ankiety uprzywilejowani użytkownicy przeglądają niejawne dane z czystej ciekawości, bez związku z wykonywaną pracą.
 • Najbardziej narażone na ujawnienie są poufne informacje na temat klientów i ogólnych danych biznesowych, natomiast do najbardziej zagrożonych aplikacji należą narzędzia mobilne, media społecznościowe oraz oprogramowanie stosowane w poszczególnych działach.
 • Niemal 80 proc. ankietowanych stwierdziło, że wdrożenie narzędzi do zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem odgrywa kluczową rolę w nadzorowaniu i kontrolowaniu praw dostępu uprzywilejowanych użytkowników oraz zarządzaniu nimi.

   

Polityka bezpieczeństwa

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: