Bezpieczna konwergencja

Rekomendacja Europejskiego Banku Centralnego, ujednolicająca standardy bezpieczeństwa internetowych usług płatniczych, wydaje się słuszna, o ile nie będzie ograniczać w przyszłości dostępu do rynku, podmiotom zainteresowanym tą dziedziną biznesu. Zagrożeniem tempa rozwoju rynku internetowych usług płatniczych może stać się i tak już bardzo rozbudowany system kontrolno-licencyjno-koncesyjny.

Rekomendacja Europejskiego Banku Centralnego, ujednolicająca standardy bezpieczeństwa internetowych usług płatniczych, wydaje się słuszna, o ile nie będzie ograniczać w przyszłości dostępu do rynku, podmiotom zainteresowanym tą dziedziną biznesu. Zagrożeniem tempa rozwoju rynku internetowych usług płatniczych może stać się i tak już bardzo rozbudowany system kontrolno-licencyjno-koncesyjny.

Zagraża to przede wszystkim rozwojowi usług, które oferowane są na poziomie, coraz bardziej popularnych aplikacji mobilnych. Dzięki ekspansji tabletow i smartfonów, takie aplikacje mają szansę dyktować kierunek rozwoju rynku. Należałoby dostrzec proces konwergencji wielokanałowych usług bankowych, którego nie uwzględnia tradycyjne podejście regulatorów.

Troska o bezpieczeństwo jest zrozumiała, zwłaszcza w kontekście ogólnego (globalnego) zagadnienia ochrony danych w Internecie. Problemem może więc być nienadążanie rozwiązań prawnych (jak do tej pory, taka sytuacja to swoisty "standard") nad postępem w sferze technologii. Być może lepsze okazałoby się tworzenie rozwiązań o charakterze holistycznym, niż mnożenie kolejnych rekomendacji, które z reguły i tak są spóźnioną reakcją na rzeczywistość. W dodatku mnogość przepisów, utrudnia ich stosowanie i egzekucję. Mniej przepisów, mogłoby oznaczać większą skuteczność prawa, a tym samym mniejsze ryzyko i większe bezpieczeństwo oraz niższe koszty.  

W końcu - wobec planów zawarcia umowy o wolnym handlu USA - UE, warto już teraz przeanalizować komplementarność rozwiązań proponowanych przez EBC i regulacji amerykańskich.

dr Janusz Grobicki,
ekspert Centrum im. A. Smitha,
adiunkt w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie

Udostępnij artykuł: