„Bezpieczne kredytowanie i bezpieczne pożyczanie”

Polecamy

Już czwarty rok z rzędu Biuro Informacji Kredytowej organizuje ogólnopolską konferencję skierowaną do rzeczników oraz przedstawicieli organizacji konsumenckich, mającą na celu omówienie ważnych zagadnień z dziedziny finansów.

Już czwarty rok z rzędu Biuro Informacji Kredytowej organizuje ogólnopolską konferencję skierowaną do rzeczników oraz przedstawicieli organizacji konsumenckich, mającą na celu omówienie ważnych zagadnień z dziedziny finansów.

Tegoroczne spotkanie, które odbędzie się 17 października br. w Warszawie, obejmuje kwestie istotne dla wszystkich obecnych lub potencjalnych kredytobiorców, stanowiąc również element kampanii edukacyjnej Biura w odpowiedzi na masowo pojawiające się reklamy pod żargonowym hasłem: "czyszczenia BIK".

Konferencja jest okazją do omówienia bieżących tematów, żywotnych zarówno w mediach, jak i w codziennym życiu Polaków. Agenda obejmuje zagadnienia związane z problematyką bezpiecznego pożyczania, działalnością firm pozabankowych, oceny scoringowej, a także zjawisk kontrowersyjnych z punktu widzenia prawnego, jak np. tzw. "czyszczenie BIK".

Biuro współpracuje w tym celu z wieloma instytucjami, co pozwala mu dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorów. Dlatego od 2005 r., razem z organizacjami konsumenckimi i upoważnionymi oddziałami instytucji finansowych, realizuje projekty kierowane zarówno do dorosłych kredytobiorców, jak i młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i studentów, czyli osób, które będą korzystać z produktów bankowych w niedalekiej przyszłości.

- To właśnie dzięki organizacjom konsumenckim wiemy, z jakimi problemami stykają się konsumenci na rynku kredytowym i możemy dotrzeć do szerokiego grona osób, którym mamy szansę przekazać informacje dla nich ważne i potrzebne - mówi dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej. - Zaangażowanie organizacji konsumenckich w rozpowszechnianiu wiedzy na tak ważny temat jest szczególnie istotne. Decyzje podejmowane przez konsumentów - kredytobiorców ważą często na całym ich życiu -  dodaje prezes BIK.

Spotkanie to jest elementem misji oraz społecznej odpowiedzialności BIK. Biuro Informacji Kredytowej przykłada ogromną wagę do upowszechniania wiedzy o znaczeniu informacji dla rzetelności obrotu gospodarczego. Działania BIK przypominają również o potrzebie budowania pozytywnej historii kredytowej i konieczności monitorowania swoich zobowiązań. Jako źródło wiedzy o wszystkich kredytobiorcach w Polsce, Biuro czynnie wspiera konsumentów, aby w  świecie kredytów i pożyczek czuli się bezpiecznie i wiedzieli, jak odpowiedzialnie z nich korzystać.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł: