Bezpieczne oszczędzanie

Decydując się na wybór produktów zarówno oszczędnościowych jak i inwestycyjnych oferowanych przez instytucje finansowe musimy zawsze pamiętać, że perspektywa większych zysków pociąga za sobą również zwiększone ryzyko. Reklamy, które często podkreślają maksymalny zysk, nie zawsze oddają poziom ryzyka związanego z daną inwestycją, a także nie wskazują na możliwości poniesienia ewentualnych strat.

Decydując się na wybór produktów zarówno oszczędnościowych jak i inwestycyjnych oferowanych przez instytucje finansowe musimy zawsze pamiętać, że perspektywa większych zysków pociąga za sobą również zwiększone ryzyko. Reklamy, które często podkreślają maksymalny zysk, nie zawsze oddają poziom ryzyka związanego z daną inwestycją, a także nie wskazują na możliwości poniesienia ewentualnych strat.

Wybierając formę oraz sposób pomnażania naszych nadwyżek finansowych powinniśmy sami dokonać wnikliwej analizy rynku oraz poziomu bezpieczeństwa instytucji z których produktów zamierzamy korzystać. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku korzystania z usług instytucji zwanych "parabankami" i nie podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, a także, co szczególnie istotne zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Według KNF pojęciem "parabank" określane są jednostki gospodarcze, które prowadzą działalność podobną do banku, jednak nie posiadają stosownego zezwolenia - w szczególności nie mają uprawnień do gromadzenia depozytów pieniężnych a także udzielania kredytów. Tymczasem powierzając niekiedy oszczędności całego życia powinniśmy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na profity ale także na gwarancje wypłaty środków. Niestety wciąż mała grupa konsumentów ma świadomość bezpieczeństwa i zwiększonej gwarancji wypłaty środków lokowanych w bankach.

W tym kontekście warto przypomnieć, że we wszystkich bankach w Polsce, środki powierzone przez klientów są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane w ciągu 20 dni roboczych. Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości. Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, a także osób prawnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych produktów oferowanych klientom banków, bank pośredniczy jedynie w ich sprzedaży (dotyczy to np. jednostek funduszy inwestycyjnych czy produktów ubezpieczeniowych) i nie są one objęte gwarancjami BFG. Banki oferują także produkty łączone, np. lokata bankowa oraz jednostki funduszy inwestycyjnych - wtedy gwarancjami chroniona jest tylko część lokacyjna produktu. BFG wypłaca całą kwotę zgromadzonych przez klienta środków do wysokości limitu gwarancyjnego, bez pomniejszania o wartość zaciągniętych kredytów w danym banku. Objęte gwarancjami są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe bez względu na walutę, a wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. W przypadku rachunków wspólnych każdy ze współposiadaczy ma prawo do oddzielnej kwoty gwarantowanej. Środki gwarantowane można odbierać przez okres 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

Paweł Minkina
Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: