Bezpłatne korzystanie z terminali płatniczych Polski Bezgotówkowej przedłużone

Bezgotówkowo / Firma

Terminal płatniczy
Fot. stock.adobe.com/Rostislav Sedlacek

Fundacja Polska Bezgotówkowa wspiera małych i mikroprzedsiębiorców w Polsce, którym w marcu, kwietniu lub w maju kończy się 12-miesięczny okres bezpłatnego korzystania z terminala w ramach Programu Fundacji. Polska Bezgotówkowa oferuje przedłużenie pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart do końca czerwca 2020 r.

Przedsiębiorcy w sposób automatyczny otrzymają – w zależności od tego, kiedy kończy się im dofinansowanie terminali w ramach Programu Polska Bezgotówkowa – dodatkowo miesiąc, dwa lub trzy miesiące pokrycia kosztu czynszu za dzierżawę terminala @bezgotowkowa

Wierzymy, że ta propozycja może stanowić kolejną ulgę dla przedsiębiorców, których sytuacja jest teraz bardzo trudna.

Nasze działania to jeden z elementów pakietu wsparcia dla przedsiębiorców oferowanego przez sektor finansowy w związku z epidemią koronawirusa – podkreślił dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Wsparcie z automatu

Przedsiębiorcy w sposób automatyczny otrzymają – w zależności od tego, kiedy kończy się im dofinansowanie terminali w ramach Programu Polska Bezgotówkowa – dodatkowo miesiąc, dwa lub trzy miesiące pokrycia kosztu czynszu za dzierżawę terminala.

Wsparcie dla detalistów

Nieustannie monitorujemy sytuację zarówno makro-, jak i mikroekonomiczną w Polsce.

Widzimy, że wprowadzone i zarazem niezbędne ograniczenia w handlu detalicznym mogą być bolesne szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą małe i mikropodmioty.

Są one szczególnie ważne dla ciągłości działania lokalnej społeczności i dlatego chcemy ułatwić im funkcjonowanie w tych trudnych miesiącach – dodał Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

O programie Polska Bezgotówkowa

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się podmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych.

Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.

Od 1 września 2018 r. Program Polska Bezgotówkowa został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz o inne podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami.

Tym samym obejmuje on swoim działaniem także takie instytucje, jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

Szczegóły na stronie: www.polskabezgotowkowa.pl

Udostępnij artykuł: