Bezrobocie jeszcze nieco spadnie

Komentarze ekspertów

Aktywizacja bezrobotnych, którzy mimo dużego zapotrzebowania na pracę, mają problemy z pozyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia, wymaga bardziej efektywnych i kompleksowych działań ze strony publicznych służb.

Monika Fedorczuk
Źródło: Konfederacja Lewiatan

Aktywizacja bezrobotnych, którzy mimo dużego zapotrzebowania na pracę, mają problemy z pozyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia, wymaga bardziej efektywnych i kompleksowych działań ze strony publicznych służb.

Monika Fedorczuk z #KonfederacjaLewiatan: spadek bezrobocia w kolejnych miesiącach nie będzie już tak szybki jak dotychczas #bezrobocie #praca @LewiatanTweets

Według wstępnych szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej bezrobocie w lutym wyniosło 6,1%, co oznacza, że utrzymało się na poziomie styczniowym. Podobna sytuacja na początku roku miała również miejsce w latach ubiegłych. Niemniej jednak analiza danych dotyczących minionych miesięcy wskazuje, że trend spadku bezrobocia uległ zahamowaniu. Wraz z rozpoczęciem prac sezonowych, prawdopodobnie bezrobocie nieco spadnie w stosunku do wartości z przełomu roku, ale w kolejnych miesiącach nie należy oczekiwać tak spektakularnych zmian jak te, które miały miejsce w latach ubiegłych. W założeniach do ustawy budżetowej na rok 2019, rząd przyjął, że stopa bezrobocia wyniesie 5,6%, co wydaje się realne.

Potrzebna efektywniejsza aktywizacja bezrobotnych

Aktywizacja bezrobotnych, którzy mimo dużego zapotrzebowania na pracę, mają problemy z pozyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia, wymaga bardziej efektywnych i kompleksowych działań ze strony publicznych służb zatrudnienia. W tym zakresie, mimo zapowiedzi resortu o nowelizacji ustawy, nie wprowadzono żadnych istotnych zmian, które pozwoliłyby na rozwiązanie problemu m.in. długotrwałego bezrobocia czy dużych różnic pomiędzy lokalnymi rynkami pracy.W lutym najwyższe wartości stopy bezrobocia odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (10,8%), kujawsko-pomorskim (9,1%) i podkarpackim (9%). Na przeciwległym biegunie znajdowało się województwo wielkopolskie (3,3%) i śląskie (4,5%). Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w powiatach sytuacja jest dużo bardziej zróżnicowana.

1 017 972 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy

W urzędach pracy zarejestrowanych było 1 017 972 osób bezrobotnych, przy czym odnotowano niewielki spadek tej liczby w stosunku do stycznia (o 5 111). Największe niewykorzystane zasoby potencjalnych pracowników są w województwach mazowieckim (142 548 osób), podkarpackim (86 220 osób) i śląskim (84 774 osób). Liczba osób zarejestrowanych w poszczególnych urzędach pracy jako bezrobotne zależy nie tylko od sytuacji na rynku pracy, ale również od liczby mieszkańców województwa – mazowieckie i śląskie zajmują pierwsze dwa miejsca pod względem liczebności mieszkańców, podkarpackie jest w tym zestawieniu na 9. pozycji, zatem relatywnie duża liczba osób bezrobotnych w ostatnim z wymielonych regionów przekłada się na wyższą stopę bezrobocia.W lutym, w porównaniu do stycznia br., zgłoszonych ofert pracy było o 11 479 mniej. Wartość ta zależy nie tylko od zapotrzebowania na pracowników zgłaszanego przez pracodawców do urzędów pracy, ale również od środków publicznych przeznaczanych na subsydiowane zatrudnienie. Spadek tej wartości nie przesądza więc jednoznacznie o ograniczeniu popytu na pracę, niemniej jednak może stanowić prognostyk zmian na rynku pracy.
Udostępnij artykuł: