Bezrobocie już więcej nie spadnie? BIEC: stabilizacja na obecnym poziomie

Rynek pracy

Lupa powiększająca napis: praca
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - nie zmienił się w ujęciu m/m w październiku 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Według ekspertów, może dojść do stabilizacji stopy bezrobocia na obecnym poziomie lub jej nieznacznego wzrostu w najbliższych miesiącach.

#BIEC: może dojść do stabilizacji stopy bezrobocia na obecnym poziomie lub jej nieznacznego wzrostu w najbliższych miesiącach #bezrobocie #praca

“Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w październiku br. nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tym samym, nie wzrósł po raz pierwszy od siedmiu miesięcy. Oznaczać to może dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy i kontynuację spadku stopy bezrobocia. Tym niemniej, biorąc pod uwagę silne ograniczenia po stronie podażowej – wyrażające się brakiem rąk do pracy oraz coraz wyraźniejsze sygnały nadchodzącego spowolnienia gospodarki – ograniczające popyt na pracę, dalszy spadek bezrobocia może być niewielki” – czytamy w raporcie.

Trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku dalszego spadku bezrobocia, przy czym wpływ dwóch zmiennych jest dość znaczący, a jednej stosunkowo niewielki. Wartości pięciu składowych zapowiadają pogorszenie sytuacji na rynku pracy, przy czym znaczenie jednej z nich jest stosunkowo niewielkie, podkreśliło Biuro.

Niewielu bezrobotnych znajduje pracę

“Niezmiennie, jednak, wielkość odpływu z bezrobocia do zatrudnienia pozostaje na relatywnie niskim poziomie – w porównaniu do września ubiegłego roku omawiany strumień był o blisko 20% mniejszy. Dość mała liczba osób spośród zarejestrowanych bezrobotnych, która znajduje pracę, świadczy o niedoborach efektywnej podaży pracy oraz niedopasowaniach pomiędzy stroną popytową a podażową” – czytamy dalej.

Eksperci wskazują, że systematycznie zmniejsza się napływ osób do bezrobocia od wiosny 2016. We wrześniu br. ponownie zarejestrowano o blisko 19 tys. osób bezrobotnych mniej, niż w sierpniu (spadek napływu na poziomie blisko 13%) i o blisko 30 tys. osób mniej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

“Systematycznie o kilku lat rośnie odsetek firm uznających trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników jako istotny czynnik ograniczający rozwój firmy. W 2012 roku na trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników uskarżało się zaledwie 15% badanych firm. Obecnie odsetek ten wzrósł do ponad 45%” – podkreślają eksperci.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: