Bezrobocie w USA najmniejsze od 6 lat

Komentarze ekspertów

Czwartkowa sesja obfitowała w wiele istotnych wydarzeń. W ciągu dnia uwagę inwestorów z Europy przyciągnęło posiedzenie ECB oraz towarzysząca mu konferencja prasowa z udziałem Mario Draghiego, podczas której poruszono temat dalszego luzowania polityki monetarnej Wspólnoty.

Czwartkowa sesja obfitowała w wiele istotnych wydarzeń. W ciągu dnia uwagę inwestorów z Europy przyciągnęło posiedzenie ECB oraz towarzysząca mu konferencja prasowa z udziałem Mario Draghiego, podczas której poruszono temat dalszego luzowania polityki monetarnej Wspólnoty.

W celu uniknięcia deflacji oraz dodatkowego pobudzenia akcji kredytowej, szef ECB zapowiedział wprowadzenie programu TLTRO oraz rozpoczęcie skupu papierów zabezpieczonych aktywami tzw. ABS. Pierwsza transza w ramach operacji długoterminowego refinansowania ma zostać uruchomiona już 18 września.

Popołudniu zza Oceanu napłynęły natomiast informacje na temat aktualnej sytuacji na tamtejszych rynku pracy. Jak wynika z danych opublikowanych przez amerykański Departament Pracy, stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych spadła w ostatnim miesiącu z 6.3% do 6.1%, co jest najlepszym wynikiem od 2008 roku. Pozytywnym zaskoczeniem okazał się także znaczący wzrost liczby osób zatrudnionych w sektorze pozarolniczym (288K).

Ze względu na niewielką ilość publikacji makroekonomicznych oraz obchodzone w Stanach Zjednoczonych Święto Niepodległości, koniec tygodnia na światowych rynkach finansowych powinien upłynąć dosyć spokojnie. Uwagę inwestorów przyciągną jedynie informacje o dynamice zamówień publicznych w niemieckim przemyśle (prognoza -1.0% m/m).

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: