BFF Banking Group przejmuje DEPObank

Z rynku

BFF Banking Group ogłosiła podpisanie z Equinova UK HoldCo Limited, wiążącej umowy nabycia DEPObank - Banca Depositaria Italiana, a następnie włączenia instytucji w strukturę Grupy BFF.

Logo BFF Banking Group
Logo BFF Banking Group Źródło: Materiały prasowe

BFF Banking Group ogłosiła podpisanie z Equinova UK HoldCo Limited, wiążącej umowy nabycia DEPObank - Banca Depositaria Italiana, a następnie włączenia instytucji w strukturę Grupy BFF.

#BFFBankingGroup ogłosiła podpisanie z Equinova UK HoldCo Limited, wiążącej umowy nabycia #DEPObank - Banca Depositaria Italiana

Przejęcie DEPObanku umacnia pozycję BFF Banking Group jako lidera rynku we Włoszech – w wyniku transakcji utworzony zostanie wiodący podmiot oferujący produkty z zakresu finansów specjalistycznych. Wzmocnione zostaną także fundusze oraz zasoby kapitałowe dostępne dla klientów BFF Banking Group.

DEPObank, który został założony w 1939 roku, jest bankiem wyspecjalizowanym w obszarach zarządzania aktywami oraz płatności, będąc liderem tego segmentu rynku. Grupa klientów DEPObanku składa się obecnie z ponad 400 instytucji, wśród których znajdują się m.in. banki, fundusze wzajemne, instytucje płatnicze, międzynarodowe korporacje oraz podmioty administracji publicznej. Bank posiada 71 mld EUR aktywów pozabilansowych związanych z aktywnością depozytową, 143 mld EUR aktywów pozabilansowych związanych z powiernictwem oraz administrowaniem papierami wartościowymi oraz 619 mln EUR związanych z pośrednictwem w obszarze transakcji płatniczych. Na koniec grudnia 2019 roku aktywa ogółem w bilansie banku wynosiły 9,1 mld EUR.

"Kamień milowy w rozwoju obu instytucji"

„Przejęcie, a następnie połączenie z DEPObankiem jest kamieniem milowym w rozwoju obu instytucji. Łączymy dwóch liderów w swoich niszach, razem będziemy silniejsi. W niepewnych czasach, w których obecnie żyjemy, podpisana umowa pozwala wzmocnić naszą ofertę skierowaną do klientów, stabilność naszych instytucji oraz zapewnia nowe możliwości dla naszych pracowników. Będziemy dysponowali większymi funduszami, większym kapitałem, a nasze aktywności będą bardziej zdywersyfikowane. Dziękujemy akcjonariuszom oraz zarządowi DEPObank za zaufanie i czekamy na to by wspólnie budować „bank jak żaden inny” – podkreślił Massimiliano Belingheri, Prezes Zarządu BFF Banking Group.

Czytaj także: BFF Banking Group otwiera oddział banku w Polsce. Liczy na 300 mln euro z lokat >>>

Zakończenie transakcji przewidziane jest na koniec 2020 roku i wymaga zgody odpowiednich organów nadzorczych.

Wyniki finansowe za I kw. 2020 roku

BFF Banking Group zaprezentowała także skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2020 roku:

  • W I kw. 2020 roku BFF Banking Group osiągnęła zysk netto w wysokości 23,1 mln EUR (20,8 mln EUR skorygowanego zyskunetto) osiągając 31% skorygowany wskaźnik RoTE odzwierciedlający rentowność kapitałów własnych;
  • BFF Banking Group jest jednym z niewielu banków, który nie zmienił swojej polityki dywidendowej – Grupa potwierdziła wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 70,9 mln EUR. W I kw. 2020 roku wygenerowała również dodatkowe 23 mln EUR wolnego kapitału;
  • Wzrost o 8% r/r wartości portfela pożyczek do poziomu 3,7 mld EUR, z czego 37% to pożyczki spoza Włoch vs. 34% na koniec marca 2019 roku;
  • Wzrost w obszarze nowego biznesu na poziomie 30% r/r (1,2 mld EUR) – w Polsce wzrost ten w I kw. 2020 roku ukształtował się na poziomie 75% (152 mln EUR vs. 87 mln EUR w I kw. 2019 roku);
  • Wzrost dostępnego finansowania o 22% r/r do poziomu 4 mld EUR;
  • Zdywersyfikowane oraz elastyczne finansowanie wspiera dalszy rozwój Grupy – wzrost w obszarze depozytów dostępnych on-line wyniósł 58% r/r i kształtuje się na poziomie 1,38 mld EUR, stanowiąc 42% pozyskanego finasowania;
  • Całkowity współczynnik kapitałowy oraz wskaźnik kapitału podstawowego Tier I odpowiednio na poziomie 15,3% oraz 11,2% - z wyłączeniem 70,9 mln EUR spodziewanej wypłatydywidendy za 2019 rok oraz odłożonego zysku netto w wysokości 23,1 mln EUR za I kw. 2020 roku – znacząco powyżej wymagań SREP;
  • Znacząca redukcja w obszarze kredytów przeterminowanych netto (-45% r/r oraz -14% vs. YE19);
  • Od momentu wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, BFF Banking Group działa bez żadnych przeszkód i nie ma potrzeby korzystania z programów wsparcia zainicjowanych m.in. przez Europejski Bank Centralny;
Źródło: BFF Banking Group
Udostępnij artykuł: