BFG: brak podatku bankowego od transakcji repo i BSB istotny dla budowania wskaźników referencyjnych

Gospodarka / Z rynku

Zwolnienie z podatku bankowego transakcji repo i BSB jest istotne w kontekście możliwości budowania wskaźników referencyjnych zgodnych rozporządzeniem BMR takich jak Warsaw Repo Rate (WRR) - napisał BFG w opinii do projektu ustawy o rynku finansowym autorstwa MF.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - logo
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zwolnienie z podatku bankowego transakcji repo i BSB jest istotne w kontekście możliwości budowania wskaźników referencyjnych zgodnych rozporządzeniem BMR takich jak Warsaw Repo Rate (WRR) - napisał BFG w opinii do projektu ustawy o rynku finansowym autorstwa MF.

"Fundusz poddaje pod rozwagę, wprowadzenie do projektu przepisu nowelizującego ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1836), która polegałaby na zwolnieniu z podatku bankowego transakcji zabezpieczonych skarbowymi papierami wartościowymi (repo i BSB)" - napisano w opinii.

Czytaj także: Senatorowie o sytuacji sektora bankowego >>>

Autorzy wskazali, że problem był już wcześniej poruszany na forum grupy roboczej rozwoju rynku finansowego Ministerstwa Finansów.

Zwolnienie z podatku ma pomóc w rozwoju rynku finansowego w Polsce

W założeniu zwolnienie z podatku ma pomóc w rozwoju rynku finansowego w Polsce poprzez zwiększenie liczby i wolumenu zawieranych na nim transakcji, co ma znaczenie w przypadku tworzenia wskaźników referencyjnych.

"Transakcyjność rynku pieniężnego jest istotna w kontekście możliwości budowania wskaźników referencyjnych zgodnych rozporządzeniem BMR takich jak Warsaw Repo Rate (WRR), który w perspektywie mógłby zastąpić WIBOR. Dlatego też, zdaniem Funduszu, propozycja ta odpowiada celowi projektowanej ustawy, jakim jest rozwój rynku finansowego" - napisano.

Czytaj także: ZBP apeluje o zwolnienie nowych kredytów inwestycyjnych z podatku bankowego >>>

Przedstawiciele spółki GPW Benchmark - administratora stawek WIBOR/WIBID - poinformowali w kwietniu, że w perspektywie 2 lat rozważane są dwa scenariusze zmian w metodzie wyliczania stawek WIBOR/WIBID – jeden zakłada rezygnację ze stawki WIBID, a drugi utrzymanie dwustronności stawek. Jedną z przyczyn jest niska transakcyjność ww. wskaźników, czyli częstotliwość wykorzystywania faktycznych danych transakcyjnych do kalkulacji ich kwotowań.

Działający przy Ministerstwie Finansów zespół roboczy Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. indeksów alternatywnych w marcu wskazał Warszawski Indeks Rynku Depozytowego (WIRD) w ramach rozwiązania tymczasowego, a docelowo wybór wskaźnika Warsaw Repo Rate (WRR) jako wskaźnika alternatywnego dla WIBORu.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: