BFG może przeznaczyć 18,62 mld zł na wypłaty środków gwarantowanych

Gospodarka

Łączny zasób finansowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), który może zostać przeznaczony na dokonał wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów wynosił 18,62 mld zł według stanu na koniec 2017 r., podał BFG. W latach 2014-2017 łączne zobowiązania gwarancyjne wobec deponentów SKOK-ów i 2 banków spółdzielczych (razem z kwotami jeszcze nie odebranymi) sięgnęły 6,55 mld zł.

Stos pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Pio Si

Łączny zasób finansowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), który może zostać przeznaczony na dokonał wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów wynosił 18,62 mld zł według stanu na koniec 2017 r., podał BFG. W latach 2014-2017 łączne zobowiązania gwarancyjne wobec deponentów SKOK-ów i 2 banków spółdzielczych (razem z kwotami jeszcze nie odebranymi) sięgnęły 6,55 mld zł.

#BFG od początku 2014 r. do końca 2017 r. dokonał wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów 11 SKOK-ów w wysokości 4 mld 326 mln zł oraz dla deponentów 2 banków spółdzielczych w wysokości 2 mld 174 mln zł.

BFG dysponuje różnymi źródłami finansowania działalności gwarancyjnej, w tym funduszami własnymi oraz środkami finansowymi gromadzonymi przez wszystkie banki w postaci funduszy ochrony środków gwarantowanych, podano w komunikacie."Na koniec 2017 r. wartość środków, które mogłyby być wykorzystane na wypłatę środków gwarantowanych wynosiła:fundusze gwarancyjne banków i kas - 10 mld 756 mln zł,fundusz statutowy pomniejszony o wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - 1 mld 583 mln zł,fundusz ochrony środków gwarantowanych (dalej: FOŚG) - 6 mld 285 mln zł.

Fundusz utrzymywany przez banki

FOŚG to fundusz utrzymywany przez banki, możliwy do wykorzystania w przypadku wyczerpania funduszy własnych na potrzeby wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów banków.Łącznie, powyższe źródła tworzą zasób finansowy o wartości 18 mld 624 mln zł" - czytamy w komunikacie.Ponadto BFG na koniec 2017 r. dysponował kwotą 3 mld 575 mln zł zgromadzoną na funduszach przymusowej restrukturyzacji banków i kas, podano także.

"Bankowy Fundusz Gwarancyjny od początku 2014 r. do końca 2017 r. dokonał wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów 11 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w wysokości 4 mld 326 mln zł oraz dla deponentów 2 banków spółdzielczych w wysokości 2 mld 174 mln zł. Łączne zobowiązania gwarancyjne w tych przypadkach (razem z kwotami jeszcze nie odebranymi) wyniosły 6 mld 549 mln zł" - czytamy też w komunikacie.BFG podkreślił, że ustawa o BFG przewiduje możliwość pozyskania na potrzeby wypłaty środków gwarantowanych pożyczki lub dotacji z budżetu państwa oraz kredytu krótkoterminowego z NBP.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: