BFG nie chce mrozić kapitału w bankach pomostowych; jest w stanie uruchomić je w kilka tygodni

Gospodarka / Z rynku

BFG zlikwidował Pierwszy i Drugi Bank BFG, ponieważ nie chce "mrozić" ich kapitałów i jest w stanie powołać bank pomostowy w ciągu kilku tygodni - poinformował rzecznik BFG Filip Dutkowski. Powrót 2,8 mld zł kapitału ww. banków do funduszu przymusowej restrukturyzacji jest uwzględniony w ścieżce dojścia do docelowego poziomu funduszu w długim okresie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - logo
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG zlikwidował Pierwszy i Drugi Bank BFG, ponieważ nie chce "mrozić" ich kapitałów i jest w stanie powołać bank pomostowy w ciągu kilku tygodni - poinformował rzecznik BFG Filip Dutkowski. Powrót 2,8 mld zł kapitału ww. banków do funduszu przymusowej restrukturyzacji jest uwzględniony w ścieżce dojścia do docelowego poziomu funduszu w długim okresie.

Walne zgromadzenia akcjonariuszy Pierwszego i Drugiego Banku BFG zadecydowały w marcu o likwidacji tych banków pomostowych.

"W dwóch bankach pomostowych BFG ma "zamrożone" kapitały i Fundusz podjął decyzję o ich wycofaniu. Uznaliśmy na bazie doświadczeń, że nie ma sensu "mrozić" tego kapitału, gdyż dzięki uproszczonej ścieżce administracyjnej i wypracowanym procedurom w razie potrzeby jesteśmy w stanie uruchomić bank pomostowy i zasilić go kapitałem w ciągu kilku tygodni" - poinformował BFG.

Czytaj także: Pierwszy i Drugi Bank BFG do likwidacji >>>

BFG nie powołuje nowych instytucji pomostowych w miejsce likwidowanych, ale bank pomostowy pozostaje w instrumentarium przymusowej restrukturyzacji.

"W razie potrzeby możemy skorzystać z tego narzędzia, powołując bank pomostowy w kilka tygodni" - dodał.

Powrót kapitału ww. banków do funduszu przymusowej restrukturyzacji jest uwzględniony w ścieżce dojścia do docelowego poziomu funduszu w długim okresie.

"BFG wyposażył te dwa banki w 2,8 mld zł kapitału. Zakładamy, że proces likwidacji banków zakończy się jeszcze w tym roku i kapitał wróci do funduszu przymusowej restrukturyzacji, jednak taki scenariusz mieliśmy już uwzględniony w ścieżce dojścia do docelowego funduszu przymusowej restrukturyzacji w długim okresie" - pisze BFG.

Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków

Poziom docelowy dla funduszu przymusowej restrukturyzacji banków określono na 1,2 proc. środków gwarantowanych i ma on być osiągnięty do 31 grudnia 2030 r. Z kolei poziom minimalny wynosi 1 proc. środków gwarantowanych i ma on być osiągnięty do 31 grudnia 2024 r.

Poziom tego funduszu wynosił na koniec 2020 r. 0,59 proc. środków gwarantowanych w bankach.

Udostępnij artykuł: