BFG: wakacje kredytowe nie powinny mieć powszechnego zakresu

Gospodarka / Nieruchomości

Zdaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wakacje kredytowe nie powinny mieć powszechnego charakteru. Zasady tej formy planowanej pomocy powinny być analogiczne do reguł wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, napisał BFG w opinii do projektu ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - logo
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zdaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wakacje kredytowe nie powinny mieć powszechnego charakteru. Zasady tej formy planowanej pomocy powinny być analogiczne do reguł wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, napisał BFG w opinii do projektu ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe.

"Rozwiązania ograniczające zobowiązania kredytowe kredytobiorców nie powinny mieć jednak powszechnego charakteru. (...) Proponujemy rozważenie ograniczenia zakresu kredytobiorców uprawnionych do skorzystania z 'wakacji kredytowych' poprzez wprowadzenie ograniczeń analogicznych do tych, które mają zastosowanie w odniesieniu do wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) (...) Co więcej, 'wakacje kredytowe' w tak szerokim jak zaproponowano zakresie mogą stać w sprzeczności wobec działań antyinflacyjnych" - napisał BFG w opinii do projektu ustawy.

Czytaj także: ZBP ostrzega przed skutkami wakacji kredytowych i szybkiej reformy WIBOR-u >>>

Założenia planowanych wakacji kredytowych

Przyjęty 9 czerwca przez Sejm rządowy projekt zakłada powszechne wakacje kredytowe dla osób, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 r. i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r. Rozwiązanie będzie dostępne dla kredytobiorców, którzy mają kredyty w złotym polskim.

Czytaj także: Wakacje kredytowe: ustawa o wsparciu kredytobiorców przyjęta przez Sejm >>>

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia z FWK mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego

- kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe

Czytaj także: KNF: z wakacji kredytowych skorzysta praktycznie każdy uprawniony; należy doszacować skutki regulacji >>>

- miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza: w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1.552,00 zł), w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: