BFG wyznaczył BNP Paribas Bank Polska wymóg MREL

Z rynku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla BNP Paribas Bank Polska w wysokości 15,99% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM), podał bank. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2023 r.

Logo BNP Paribas na budynku
Fot. stock.adobe.com/dennizn

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla BNP Paribas Bank Polska w wysokości 15,99% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM), podał bank. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2023 r.

"W planie przymusowej restrukturyzacji Grupy BNP Paribas S.A. przewidziana została strategia przymusowej restrukturyzacji zakładająca pojedynczy punkt kontaktowy w przypadku wszczęcia przymusowej restrukturyzacji (z ang. Single Point of Entry)" - czytamy w komunikacie.

Śródokresowe cele MREL

Ponadto, BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL, które:

- w relacji do TREA wynoszą: 11,99% od momentu otrzymania pisma BFG oraz 13,99% na koniec 2022 r., oraz

- w relacji do TEM wynoszą: 3,00% od momentu otrzymania pisma BFG oraz 4,46% na koniec 2022 r., podano także.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polski ma zgodę KNF na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 2021 r. >>>

"Jednocześnie, BFG wskazał, że instrumenty w kapitale podstawowym Tier I (CET1) utrzymywane przez bank na potrzeby wymogu połączonego bufora nie mogą zostać zaliczone do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek TREA. Zasada ta nie stosuje się do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek TEM. Na dzień otrzymania pisma BFG Bank wypełnia wymogi MREL" - napisano też w komunikacie.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: