BGK: 100 mln zł na pożyczki unijne dla firm

Firma

Pieniądze
Fot. Pixabay.com

Ponad 100 mln zł z unijnych programów regionalnych będzie dostępnych na Mazowszu i w świętokrzyskiem. Wdrażaniem tych instrumentów finansowych zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

100 mln zł na pożyczki unijne dla firm - informuje @BGK_pl

Mazowieccy i świętokrzyscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji pożyczki unijne i poręczenia kredytowe. Na Mazowszu do dyspozycji będzie 58 mln, w świętokrzyskim – 48 mln zł. – Pomagamy rozwijać się każdej firmie, od start-upu po doświadczone przedsiębiorstwo. Dzięki pożyczkom unijnym można zrealizować innowacyjny pomysł lub po prostu sfinansować bieżącą działalność. Czasem uwolnienie niewielkiego kapitału własnego zwiększa chęć firm do rozwoju i inwestycji – podkreśla Przemysł aw Cieszyński, członek zarządu BGK.

Pożyczek unijnych udzielać będą na Mazowszu trzej pośrednicy finansowi tj. Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. U mowy w tej sprawie podpisano 27 marca br. W poprzedniej perspektywie unijnej ze wsparcia
skorzystało aż 1555 mazowieckich firm.

Jak działają instrumenty zwrotne?

Świętokrzyskie obsługiwać będzie pięć organizacji otoczenia biznesu. Pierwsza umowa została podpisana 9 marca, kolejne cztery 27 marca br. Są to: Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. W poprzedniej pe rspektywie instrumenty zwrotne cieszyły się w regionie nie mniejszą popularnością niż na Mazowszu. Ze wsparcia w postaci pożyczki skorzystało 938 przedsiębiorców, udzielono także 137 poręczeń.

Pożyczki unijne i poręczenia kredytów bankowych to tzw. instrumenty zwrotne. Jak to działa? Środki które raz pomogły przedsiębiorcom, w ramach spłaty wracają do puli i mogą być wykorzystywane ponownie. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP. Kto powinien za
interesować się tą formą wsparcia? Przede wszystkim przedsiębiorcy borykający się z brakiem kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie, którzy nie otrzymaliby – z różnych względów wsparcia w różnych instytucjach finansowych. To również doskonały sposób finansowania dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, lub prowadzących start-upy. Rola instrumentów, które po spłacie pozostają dostępne dla kolejnych przedsiębiorców została znacznie wzmocniona w unijnej polityce spójności na lata 2014-2020.

Więcej pieniędzy z UE

Najważniejszymi odbiorcami tego typu wsparcia są początkujący przedsiębiorcy, start-upy, firmy nieposiadające historii kredytowej, czy nieposiadające zabezpieczeń wystarczających dla komercyjnych banków.

Rola instrumentów, które po spłacie pozostają dostępne dla kolejnych przedsiębiorców została znacznie wzmocniona w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Finansowanie z nowej perspektywy dostępne jest tak że w Wielkopolsce, na Warmii i Mazur oraz Dolnym Śląsku.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi
ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego
Udostępnij artykuł: