BGK: do 6 mln zł premii technologicznej dla mikro-, małych i średnich firm

Firma

Małe, mikro- i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie już 15 lutego. W sumie do rozdysponowania jest 550 mln złotych. Nabór potrwa do 24 maja br.

Mężczyzna w garniturze trzymający w ręku zapaloną żarówkę
Fot. Materiały prasowe BGK

Małe, mikro- i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie już 15 lutego. W sumie do rozdysponowania jest 550 mln złotych. Nabór potrwa do 24 maja br.

#BGK dofinansowuje inwestycje w formie premii, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych. #innowacje #firmy #premia

Polska gospodarka potrzebuje innowacji, bowiem wydatki na badania i rozwój są średnio dwa razy niższe niż wynosi średnia europejska. Jednym z głównych priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest unowocześnianie polskiej gospodarki i przeznaczanie wsparcia na wdrażanie nowych technologii. W wypełnieniu tego zadania pomagają fundusze unijne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z sektorem bankowym, realizując „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR, wspiera polskie firmy, które kupują lub wdrażają nowe technologie.

Kto może starać się o premię?

BGK dofinansowuje inwestycje w formie premii, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych. Mogą ją uzyskać przedsiębiorstwa, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP) produkty, usługi lub procesy. - Budowa silnego i innowacyjnego sektora MŚP jest naszym strategicznym priorytetem. Dlatego konsekwentnie kierujemy potężny strumień unijnych pieniędzy na finansowanie wdrożeń nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W latach 2016 - 2017 przyznaliśmy na ten cel 540 mln zł. Pomogło to współfinansować projekty o łącznej wartości prawie 620 mln zł – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Do tej pory ponad 350 umów o dofinansowanie

Od 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził 3 nabory wniosków o dofinansowanie, w ramach których mikro-, mali i średni przedsiębiorcy złożyli 1364 wnioski o dofinansowanie. Opiewały one na łączną kwotę dofinansowania ok. 4,6 mld zł, będącą wsparciem realizacji projektów o wartości prawie 10 mld złotych. Promesę premii technologicznej uzyskało 460 projektów, dla których wartość wsparcia ze strony BGK wyniosła ok. 1,5 mld zł. Do tej pory bank zawarł ponad 350 umów o dofinansowanie, które przekroczy 1,2 mld zł. Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych obejmują m.in takie branże jak meblarstwo, produkcja przemysłowa, przemysł spożywczy, budowlany czy motoryzacyjny.- Cieszy nas entuzjazm przedsiębiorców do praktycznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w swoich firmach. Wierzę, że podniesie to produktywność i pomoże stworzyć więcej miejsc pracy opartych na wiedzy i technologii. To praktyczna realizacja rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreśla Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie?

Dokumentacja konkursowa, która została opublikowana 15 stycznia 2018 r. na stronie BGK oraz portalu Funduszy Europejskich, zawiera wszelkie niezbędne informacje, na podstawie których możliwe będzie przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Złożenie wniosku o dofinansowanie będzie odbywać się on-line za pośrednictwem generatora wniosków (tak jak w poprzednich konkursach) opracowanego specjalnie na potrzeby poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Oprócz przygotowania i złożenia wniosku, generator będzie służyć jako platforma do komunikacji pomiędzy BGK a wnioskodawcą w trakcie oceny projektu. Na podstawie doświadczeń z dotychczasowych naborów oraz głosów płynących od przedsiębiorców, Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydował się na optymalizację formuły naboru wniosków. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech rundach (terminy rund: I runda: 15.02-01.03.2018 r., II runda: 8.03-05.04.2018 r., III runda: 12.04-24.05.2018 r.). Dzięki temu zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie dokumentacji, jednak wniosek będzie można złożyć wyłącznie w jednej z rund. Do czasu oceny projektu przez panel ekspertów przedsiębiorca będzie mógł poprawić lub uzupełnić swój wniosek.- Na dofinansowanie kredytów na wdrożenie innowacji technologicznych mamy teraz 550 mln zł. Zależy nam na jak najwyższej jakości projektów zgłoszonych przez MŚP i usprawnieniu procesu wyboru wniosków. Dlatego podzieliliśmy nabór na trzy etapy i po każdym z nich będziemy oceniać złożone dokumenty, nie czekając na zakończenie całego naboru – mówi Przemysław Cieszyński.

Częściowa spłata kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym

W pierwszej kolejności zainteresowani przedsiębiorcy powinni udać się do jednego z 18 banków współpracujących z BGK (wykaz banków jest dostępny na stronie internetowej BGK), aby otrzymać promesę udzielenia kredytu technologicznego lub zawrzeć z bankiem warunkową umowę kredytu. Dofinansowanie z programu przyznawane jest przedsiębiorcom w formie częściowej spłaty kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: Informacja prasowa Banku Gospodarstwa Krajowego

 
Udostępnij artykuł: